Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9085
Название: Assessment of the reliability of a concrete cask shell of the dry storage of the spent nuclear fuel
Другие названия: Оцінка надійності бетонної оболонки контейнеру сухого сховища відпрацьованого ядерного палива
Авторы: Kovalchuk, V.
Ковальчук, В.І.
Kozlov, I.
Козлов, І.Л.
Dorozh, O.
Дорож, О.А.
Sova, K.
Сова, К.О.
Ключевые слова: cask
reliability
concrete shell
storage
nuclear fuel
контейнер
надійність
бетонна оболонка
зберігання
ядерне паливо
Дата публикации: 2018
Издательство: ОНПУ
Библиографическое описание: Kovalchuk, V., Kozlov, I., Dorozh, O., Sova, K. (2018). Assessment of the reliability of a concrete cask shell of the dry storage of the spent nuclear fuel. Odes`kyi Polytechnichnyi Universytet, Pratsi, 3 (56), 30-38.
Assessment of the reliability of a concrete cask shell of the dry storage of the spent nuclear fuel / V. Kovalchuk, I. Kozlov, O. Dorozh, K. Sova // Пр. Одес. політехн. ун-ту. – 2018. – Вип. 3 (56). – C. 30–38.
Краткий осмотр (реферат): Exploitation of NPP is accompanied by the accumulation of spent nuclear fuel, which is classified as highly active nuclear wastes. Application of modern technologies of dry long term storage of fuel in the conditions of NPP requires the estimations of reliability of equipment, in particular, sealed basket shell from the point of view of their degradation in course of time. Research aim is to consider possibility of probabilistic estimation of reliability of concrete shell of the cask for dry storage of spent nuclear fuel. Storage of spent nuclear fuel envisages creation of depositories of long term storage. Nuclear fuel storage is examined as nuclear installation and on the Law of Ukraine “About use of nuclear energy and radiation safety” needs estimation of his reliability on all term of exploitation, duration of that must be no less 50 years. Implementation of such estimation maybe based on construction of flow diagram of elements of flowsheet and them probabilistic calculations. Research is built on the analysis of structural features of elements of equipment, probabilistic calculations of reliability of construction on the whole and comparing of them to the state of equipment that worked a certain term. A calculated lifetime of the ventilated cask has been fulfilled, taking into account the conditions of its operation, has proved that it does not exceed 33 years. The visual and approximate assessment of the surface of the concrete of the cask shell for different storage term showed that during the storage period of 7...9 years, there is a significant cracking that exceeds a similar figure of natural breeds in 3...5 times. The dependence of the reliability of the shell on the completeness of the construction of the functional structural scheme, as well as on the possibility of a calculated estimation of the period of reliable operation of the cask shell is proved. We observed degradation of the surface of the casks shells for a period less than the estimated. The reference value of reliability of concrete shell of the ventilated cask is calculated. Violation of superficial monolithic nature of concrete shell is appraised depending on shelf-life to the spent nuclear fuel cask. Expediency of systematic reviews and modernisation is well-proven with the surfaces of shells.
Експлуатація АЕС супроводжується накопиченням відпрацьованого ядерного палива, яке класифікується як високоактивні ядерні відходи. Застосування сучасних технологій сухого довготривалого зберігання палива в умовах АЕС вимагає оцінки надійності обладнання, зокрема, обичайок гермокошиків з точки зору їх деградації з часом. Мета дослідження – розглянути можливість ймовірнісної оцінки надійності бетонної оболонки контейнеру сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Зберігання ядерного палива, що відпрацювало, передбачає створення сховищ довготривалого зберігання. Сховище з ядерним паливом розглядається як ядерна установка і потребує, відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки», оцінки його надійності на весь термін експлуатації, тривалість якого має бути не менш 50 років. Виконання такої оцінки можливо на основі побудови структурної схеми елементів технологічної схеми і їх ймовірнісних розрахунків. Дослідження побудовано на аналізі конструктивних особливостей елементів обладнання, ймовірнісних розрахунках надійності конструкції в цілому і порівнянні їх з станом обладнання, що відпрацювало певний термін. Виконана розрахункова оцінка терміну служби вентильованого контейнеру, з урахуванням умов його експлуатації, довела, що він не перевищує 33 років. Візуальна та розрахункова оцінка стану поверхні бетону оболонки контейнеру для різної тривалості зберігання показала, що при терміні зберігання 7...9 років спостерігається значне тріщиноутворення, що перевищує аналогічний показник природних порід в 3...5 разів. Доведена залежність оцінки надійності захисної оболонки від повноти побудови функціональної структурної схеми, можливість розрахункової оцінки терміну надійної експлуатації оболонок контейнерів, виявлена деградація поверхні оболонок контейнерів за термін менший за розрахунковий. Обчислено орієнтовне значення надійності бетонної оболонки вентильованого контейнеру зберігання. Оцінено порушення поверхневої монолітності бетонної оболонки в залежності від тривалості зберігання контейнеру відпрацьованого ядерного палива. Доведено доцільність систематичних оглядів та відновлювальних робіт з поверхнями оболонок.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): 10.15276/opu.3.56.2018.03
http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1556183469.pdf
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9085
ISSN: 2076 - 2429
2223 - 3814
Располагается в коллекциях:Статті каф. ТВП
Праці Одеського політехнічного університету, №3(56), 2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1556183469.pdf430.12 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.