Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9106
Название: Modification of the pert method for project time evaluation taking into account unexpected delays
Авторы: Litvinov, Vladimir
Moskaliuk, Andrii
Ключевые слова: PERT
sources of evaluation errors
quality of expert
evaluation of project implementation time
PERT
джерела помилок оцінювання
оцінювання часу виконання проекту
якість експерта
Дата публикации: 2018
Библиографическое описание: Litvinov, V., Moskaliuk, A. (2018). Modification of the pert method for project time evaluation taking into account unexpected delays. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4, 3 (94), 6-13.
Litvinov, V. Modification of the pert method for project time evaluation taking into account unexpected delays / V. Litvinov, A. Moskaliuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2018. - Vol. 4, N 3 (94). - P. 6-13.
Краткий осмотр (реферат): The PERT-based method for estimation of project implementation time, which uses Rayleigh distribution instead of β-distribution, was proposed. The modification of the PERT, which made it possible to involve the quality of an expert into the assessment and to simplify the examination procedure was proposed. We offered a new method for project evaluation, based on the properties of Rayleigh distribution and taking into consideration the peculiarities of plotting a network diagram in IT-projects with a high degree of work detailing in the face of the existing possibilities of extending the time of particular tasks. Three different methods project time evaluation, based on two different statistics and two different methods for calculation of project time, were compared. Comparison was performed with the view to search for the simplest method in terms of information acquisition and suitable for algorithmic implementation. It was shown that the estimation result is more consistent with specificity of complex IT-projects and makes it possible to reduce the number of iterations within project implementation time, as well as to use an objective assessment of the main sources of errors in determining time, giving evaluation with the probability that was assigned beforehand. It was shown that the estimate of the most probable and minimum time of project completion during the calculation by the new method is consistent with the results of the calculations using the PERT method, while the evaluation of maximum time differs strongly, as the new method is more pessimistic in this sense, and it matches better the characteristics of complex IT-projects that have a high probability of unexpected delays during mplementation. We draw conclusions on the possible application of results in creation of a project time evaluation system based on the methods of artificial intelligence, and determined parameters for setting such a system.
Запропоновано метод оцінювання часу проекту, заснований на PERT, в якому розподіл Релея використовується замість β-розподілу. Запропонована модифікація PERT, яка дозволила долучити до оцінки якість експерта та спростити процедуру експертизи. Запропонований новий метод оцінки часу проекту, заснований на властивостях розподілу Релея, та беручий до уваги особливості сучасних методів формування сітьового графіку у ІТ-проектах з високим ступенем деталізації робот при наявній можливості непередбачуваного затягування часу виконання окремих робот. Проведене порівняння трьох різних методів оцінки часу проекту, що ґрунтуються на двох різних статистиках та двох різних методах обчислення часу проекту Порівняння проводилося з метою пошуку методу найбільш простого з точки зору збору інформації та гідного для алгоритмічної реалізації. Показано, що результат оцінювання краще збігається з особливостями складних IT-проектів та дає можливість скоротити кількість ітерацій за час виконання проекту, а також використовувати об’єктивну оцінку головних чинників помилок визначення часу, даючи оцінку з заданою наперед вірогідністю. Показано, що оцінка найбільш вірогідного та мінімального часу проекту при розрахунку за новим методом узгоджується з результатами розрахунку за методом PERT, у той же час оцінка максимального часу відрізняється сильно – новий метод більш песимістичний у цьому сенсі, і це краще узгоджується з особливостями складних IT-проектів, які мають високу вірогідність несподіваних затримок під час виконання. Зроблені висновки про можливість використання результатів при створенні системи оцінки часу проекту на основі методів штучного інтелекту та виявлені параметри для налаштування такої системи
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): 10.15587/1729-4061.2018.140752
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9106
ISSN: 1729-3774
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/140752
Располагается в коллекциях:Статті каф. ІТПМ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
140752-302913-1-PB.pdf155.6 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.