eONPUIR

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.kafedra

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.kafedra

Отсортировать по: Порядку: Результаты:

 • Orobey, Viktor; Оробей, Віктор Федорович; Оробей, Виктор Федорович; Lymarenko, Oleksandr; Лимаренко, Олександр Михайлович; Лимаренко, Александр Михайлович; Bazhanova, Anastasiia; Бажанова, Анастасія Юріївна; Бажанова, Анастасия Юрьевна; Khamray, Vadym; Хамрай, Вадим Вікторович; Хамрай, Вадим Викторович; Ponomarenko, Andriy; Пономаренко, Андрій Анатолійович; Пономаренко, Андрей Анатольевич (Одеса: [б. в.], 2021)
  Для підвищення міцності та жорсткості характеристик шарнірні елементи конструктивних елементів гоночних автомобілів мають велике співвідношення осьових моментів інерції поперечних перерізів. В роботі отримана методика ...
 • Oscap Gapcia-Dilc Bega; Ocкap Гapcia-Дiлc Beгa; Ocкap Гapcиa-Дилc Beгa; Hutyria, Serhii; Гутиря, Сергій Семенович; Гутыря, Сергей Семенович (O.: Бaxвa, 2017)
  Навчальний посібник з навчальної компоненти "Електротехніка та основи електроніки" призначений для студентів технічного університету за спеціальностями 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 141 ...
 • Вовк, Вікторія Валентинівна; Vovk, V. (Національний університет "Одеська політехніка", 2022)
  Методичні вказівки з розв`язанням до практичних занять з курсу «Деталі машин» для здобувачів вищих навчальних закладів
 • Вовк, Вікторія Валентинівна (2022)
  Посібник є доповненням до курсу лекцій «Деталі машин» і призначений для більш ефективнішого оволодіння матеріалу курсу під час виконання здобувачами самостійної роботи. В ньому наведені приклади розв’язування задач, ...
 • Чаюн, Іван Михайлович; Chayun, Ivan; Хамрай, Вадим Вікторович; Khamrai, Vadym (НУ "Одеська Політехніка, 2022-09-13)
  Конспект лекцій до дисципліни «Механіка руйнування» для магістрів спеціальності Галузеве машинобудування. Механіка руйнування займається визначенням законів розділення твердих тіл з тріщинами на частини під дією зовнішніх ...
 • Кравчук, Василь Степанович; Кравчук, Василий Степанович; Kravchuk, Vasil; Лимаренко, Олександр Михайлович; Лимаренко, Александр Михайлович; Lymarenko, Oleksandr; Бажанова, Анастасія Юріївна; Бажанова, Анастасия Юрьевна; Bazhanova, Anastasiia; Хамрай, Вадим Вікторович; Хамрай, Вадим Викторович; Khamrai, Vadim; Пономаренко, Андрій Анатолійович; Пономаренко, Андрей Анатольевич; Ponomarenko, Andrey (2021)
  У конспекті лекцій висвітлено основні питання, які стосуються експериментальних методів визначення механічних властивостей матеріалів при статичному, циклічному та динамічному навантаженнях. Подано багато детально ...
 • Кравчук, Василь Степанович; Кравчук, Василий Степанович; Kravchuk, Vasil; Лимаренко, Олександр Михайлович; Лимаренко, Александр Михайлович; Lymarenko, Oleksandr; Бажанова, Анастасія Юріївна; Бажанова, Анастасия Юрьевна; Bazhanova, Anastasiia; Хамрай, Вадим Вікторович; Хамрай, Вадим Викторович; Khamrai, Vadim; Пономаренко, Андрій Анатолійович; Пономаренко, Андрей Анатольевич; Ponomarenko, Andrey (Одеса: ДУ «Одеська політехніка», 2021)
  У конспекті лекцій розглянуто основні теми курсу опору матеріалів згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу, а також рекомендації щодо вивчення теоретичного матеріалу і його практичного ...
 • Бажанова, Анастасія Юріївна; Бажанова, Анастасия Юрьевна; Bazhanova, Anastasiia; Кравчук, Василь Степанович; Кравчук, Василий Степанович; Kravchuk, Vasil; Хамрай, Вадим Вікторович; Хамрай, Вадим Викторович; Khamrai, Vadim (2021-08-31)
  Поява сучасних швидкодіючих комп'ютерів із великим обсягом пам'яті відкрила найширші можливості чисельного аналізу різних систем. Численні методи розрахунку базуються на методі дискретизації системи, що розглядається, за ...
 • Вовк, Вікторія Валентинівна; Vovk, V. (Національний університет "Одеська політехніка", 2022)
  Навчальний посібник служить задачі ефективнішого оволодіння матеріалу курсу під час виконання здобувачами самостійної роботи. В ньому наведено короткі теоретичні відомості, методику та приклади розв’язування задач, питання ...
 • Гутиря, Сергій Семенович; Гутыря, Сергей Семенович; Hutyria, Serhii (Одеса: Одеська політехніка, 2022)
  Мета курсового проектування – придбання практичних навичок використання загальних методів проектування і дослідження механізмів для створення сучасних машин з оптимальними показниками, що задовольняють різноманітні вимоги ...
 • Ємел`янова, Татяна Анастоліївна; Емельянова, Татьяна Анатольевна; Yemelianova, Tetyana; Бажанова, Анастасия Юрьевна; Бажанова, Анастасія Юріївна; Bazhanova, Anastasiia; Лазарєва, Дина Василівна; Лазарева, Дина Васильевна; Lazareva, Dina; Денисенко, Вікторія Юріївна; Денисенко, Виктория Юрьевна; Denysenko, Viktoriia (Харків: УкрДУЗТ, 2019-11)
  В работе показано построение расчетной модели и разработка алгоритма исследования устойчивости трехслойной пологой оболочки, подкрепленной поперечными ребрами жесткости. Для этого вариационным методом, на основе принципа ...
 • Бажанова, Анастасія Юріївна; Бажанова, Анастасия Юрьвна; Bazhanova, Anastasiia; Лазарєва, Дина Василівна; Лазарева, Дина Васильевна; Lazareva, Dina; Сур’янінов, Микола Георгійович; Сурьяинов, Николай Георгиевич; Surianinov, Mukola (Одеса: ОДАБА, 2018)
  Посібник присвячений моделюванню та розрахунку конструкцій у двох популярних інженерних програмах скінченно-елементного аналізу ― ANSYS і SolidWorks. Матеріал викладений доступною мовою для студентів, а сам посібник може ...