eONPUIR

Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety

Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety

 

ISSN: 2073-6231. Тематика : Загальні проблеми використання атомної енергії, ядерна енергетика (теорія та розрахунок реакторів, експлуатація АЕС, дослідницькі реактори, проблеми інженерної безпеки, реакторні вимірювання), ядерне паливо та конструкційні матеріали, тепловидільні елементи, нейтронна фізика, загальні питання безпеки, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, радіаційна безпека, інформаційні та керуючі системи

Новости

Засновники: Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (далі — ДНТЦ ЯРБ), Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України (далі — ОНПУ)

Под-сообщества

Новые ресурсы

View more