eONPUIR

Електротехнічні та комп'ютерні системи

Електротехнічні та комп'ютерні системи

 

Научно-технический журнал «Электротехнические и компьютерные системы» перерегистрирован в 2010 году в связи с расширением его направленности и изменением названия. Он является преемником сборника «Электромашиностроение и электрооборудование», основанного в 1965 году. ISSN 2221-3805(Print), ISSN 2221-3937(Online)

Под-сообщества

Новые ресурсы

 • Дорошенко, Олександр Іванович; Дорошенко, Александр Иванович; Doroshenko, Oleksandr; Борисенко, Світлана Олександрівна; Борисенко, Светлана Александровна; Borisenko, Svitlana (Державний університет «Одеська політехніка», 2020)
  Спираючись на сучасну квантову фізику, пропонується оригінальний підхід до принципу моделювання передавання електричної енергії промисловим і дорівненим до них її споживачам, яке здійснюється за умови того, що напруга ...
 • Маєвська, Олена Юріївна; Маевская, Елена Юрьевна; Maievska, Olena; Івлєв, Дмитро Анатолійович; Ивлев, Дмитрий Анатольевич; Ivliev, Dmytro; Хвалигін, Павло Валерійович; Хвалигин, Павел Валерьевич; Khvalygin, Pavel (Державний університет «Одеська політехніка», 2020)
  У статті описується побудова навчального курсу «Відновлювані джерела енергії» для спеціалізації «Інженерія розумних електротехнічних систем», створеної на нашій кафедрі за підтримки міжнародного проекту ALIOT, і ...
 • Найденко, Олена Валеріївна; Найденко, Елена Валерьевна; Naidenko, Olena; Загуменнов, Дмитро Сергійович; Загумённов, Дмитрий Сергеевич; Zahumennov, Dmytro (Державний університет «Одеська політехніка», 2020)
  Розроблено алгоритм управління електроприводом механізму горизонтального переміщення з підвішеним вантажем. Розглядається можливість створення програми управління промисловим мікроконтролером. Пропонується реалізація різних ...
 • Bondarchuk, Anatolii; Бондарчук, Анатолій Сергійович; Бондарчук, Анатолий Сергеевич; Nechiporuk, Evgenia; Нечипорук, Евгенія Павлівна; Нечипорук, Евгения Павловна (Державний університет «Одеська політехніка», 2020)
  The studies were conducted on four 216-apartment buildings, which account for a 10 / 0.4 kV substations. Built by spline interpolation in the MathCAD environment, the charts of the electrical load of homes by standard ...
 • Петрушин, Виктор Сергеевич; Петрушин, Віктор Сергійович; Petrushyn, Viktor; Плоткин, Юрий Романович; Плоткін, Юрiй Романович; Plotkin, Juriy; Якимец, Андрей Миронович; Якімець, Андрій Миронович; Yakimets, Andrii; Еноктаев, Ростислав Николаевич; Єноктаєв, Ростислав Миколайович; Yenoktaiev, Rostyslav (Державний університет «Одеська політехніка», 2020)
  Определены семейства температурных характеристик, представляющих собой зависимости перегревов конструктивных частей частотно-регулируемого асинхронного двигателя от момента нагрузки для разных частот питающего напряжения. ...
 • Дорошенко, Олександр Іванович; Дорошенко, Александр Иванович; Doroshenko, Oleksandr; Борисенко, Світлана Олександрівна; Борисенко, Светлана Александровна; Borisenko, Svitlana (Державний університет «Одеська політехніка», 2020)
  Спираючись на сучасну квантову фізику, пропонується оригінальний підхід до принципу моделювання електропередавання електричної енергії промисловим і дорівненим до них споживачам з розрахунковою потужністю до 1000 кВА, яке ...
 • Vostrov, Heorhii; Востров, Георгій Миколайович; Востров, Георгий Николаевич; Khrinenko, Andrii; Хріненко, Андрій Олегович; Хриненко, Андрей Олегович; Kolesnichenko, Vladimir; Колесніченко, Володимир Юрійович; Колесниченко, Владимир Юрьевич (Державний університет «Одеська політехніка», 2020)
  This paper considers problems that arise during number sequence generation based on nonlinear dynamical systems. Complex systems can depend on many parameters analysis and examination of one-dimensional maps was performed ...
 • Маєвський, Дмитро Андрійович; Маевский, Дмитрий Андреевич; Maevsky, Dmitry; Найденко, Олена Валеріївна; Найденко, Елена Валерьевна; Naidenko, Olena; Маєвська, Олена Юріївна; Маевская, Елена Юрьевна; Maevska, Olena; Стрельцов, Олег Васильович; Стрельцов, Олег Васильевич; Streltsov, Oleg; Найденко, Артем Антонович; Найденко, Артем Антонович; Naidenko, Artem (Державний університет «Одеська політехніка», 2020)
  Наведено залежність точності оцінювання надійності програмного забезпечення від мови програмування і моделі надійності. Виконано моделювання надійності для декількох програмних систем за допомогою основних моделей. ...
 • Беляев, Владимир Леонидович; Біляєв, Володимир Леонідович; Biliaiev, Volodymyr; Скоробогатов, Тимофей Владленович; Скоробогатов, Тимофій Владленович (Державний університет «Одеська політехніка», 2019)
  Исследованы упрощенные модели электроприводов c частотным регулированием с широтно – импульсной модуляцией – физическая и имитационная, разработанные с целью оценки степени несинусоидальных искажений сетевого тока. ...
 • Дерепа, Дмитро Володимирович; Дерепа, Дмитрий Владимирович; Derepa, Dmitry; Дишлюк, Вікторія Олегівна; Дышлюк, Виктория Олеговна; Dyshlyuk, Victoria; Полякова, Марина Вячеславівна; Полякова, Марина Вячеславовна; Poliakova, Maryna (Державний університет «Одеська політехніка», 2019)
  В даній статті було розглянуто проблему зменшення рівня завад на зображеннях комп’ютерних томограм легенів людини, розглядаються найсучасніші методи зменшення рівня завад. В статті запропоновано комбінований метод з ...
 • Дорошенко, Олександр Іванович; Дорошенко, Александр Иванович; Doroshenko, Oleksandr; Пасько, Артем Сергійович; Пасько, Артем Сергеевич; Pasko, Artem (Національний університет «Одеська політехніка», 2019)
  Спираючись на сучасну квантову фізику, пропонується оригінальний підхід до принципу електропередавання промисловим і дорівненим до них споживачам електроенергії, яка вважає її електроустановкою, що передає згаданим споживачам ...
 • Войтенко, Владимир Андреевич; Войтенко, Володимир Андрійович; Voitenko, Volodymyr; Водичев, Владимир Анатольевич; Водічев, Володимир Анатолійович; Vodichev, Volodymyr; Калинин, Александр Георгиевич; Калінін, Олександр Георгійович; Kalinin, Oleksandr (Державний університет «Одеська політехніка», 2019)
  Целью работы является проведение приближѐнного сравнительного анализа энергетических показателей однодвигательного и многодвигательного асинхронных тяговых электроприводов на основании оценки потерь энергии в тяговых ...
 • Ситник, Володимир Анатолійович; Ситник, Владимир Анатольевич; Sytnyk, Volodymyr (2019)
  Запропонована методика аналогового моделювання часу створення IT проектів. Визначено критерії обгрунтування вибору IT проекту з відкритим кодом, створено життєвий цикл вибраного классу проектів. Визначено ризики відкриття ...
 • Vostrov, George; Востров, Георгій Миколайович; Востров, Георгий Николаевич; Khrinenko, Andrii; Хріненко, Андрій Олегович; Хриненко, Андрей Олегович (2019)
  In this paper it is considered and generalized hypothesis about existence of 3 classes of processes: physical, mental and mathematical. It is shown that in all nonlinear dynamical systems the key factor in determining their ...
 • Vostrov, George; Востров, Георгій Миколайович; Востров, Георгий Николаевич; Dermenzhy, Ivan; Дерменжи, Іван Дмитрович; Дерменжи, Иван Дмитриевич (2019)
  The purpose of this paper is the analysis of elliptic curve method, in particularly the probabilistic approach of method research, and also the research of subexponential complexity definition. This paper describes the ...
 • Франжева, Елена Дмитриевна; Франжева, Олена Дмитрівна; Franzheva, Olena (2019)
  Рассматривается проблема представления клеточных автоматов в виде разност- ных уравнений. Для этого строится система типа Диффузия-Реакция. При этом, уравнение Реакции представляется как отображение сумм функций «тент». ...
 • Крисилов, Виктор Анатольевич; Krisilov, Victor; Крісілов, Віктор Анатолійович; Писаренко, Екатерина Александровна; Писаренко, Екатерина Олександрівна; Нгок Хуи, Ву; Ngoc Huy, Vu (2019)
  В работе разработаны модели для системы приемо-передачи информации, кото- рые могут быть использованы в условиях ограниченных ресурсов. Для оценки качества разработанных моделей был проведен эксперимент с участием студентов ...
 • Востров, Георгій Миколайович; Vostrov, George; Востров, Георгий Николаевич; Пономаренко, Олена Юріївна; Ponomarenko, Olena; Пономаренко, Елена Юрьевна (2019)
  This paper describes the formulation of the discrete logarithm problem, which is an important mathematical problem. The algorithm for computing the discrete logarithm of Silver-Pohlig-Hellman is analyzed and its drawbacks ...
 • Востров, Георгій Миколайович; Востров, Георгий Николаевич; Vostrov, George; Опята, Роман Юрьевич; Opiata, Roman; Опята, Роман Юрійович (2019)
  The article considers the generalized Artin's hypothesis. The analysis of algebraic dynamical systems on the set of prime numbers is given. The properties of dynamic algebraic systems are studied. Based on computer modeling, ...
 • Защелкин, Константин Вячеславович; Защелкін, Константин Вячеславович; Zashcholkin, Kostiantyn; Дрозд, Александр Валентинович; Дрозд, Олександр Валентинович; Drozd, Alex; Иванова, Елена Николаевна; Іванова, Олена Ніколаєвна; Ivanova, Olena; Сулима, Юлиан Юрьевич; Суліма, Юліан Юрієвич; Sulima, Julian (2019)
  Рассмотрен подход к обнаружению областей потенциального размещения вредоносных внедрений Hardware Trojans за счет регистрации и анализа активности элементарных блоков LUT FPGA-базированной системы. Выявлен режим функционирования ...

View more

Поиск в DSpace


Продвинутый поиск

Просмотр

Мой профиль

Поиск

Статистика

RSS Feeds