eONPUIR

Інститут гуманітарних наук

Інститут гуманітарних наук

Новые ресурсы

 • Афанасьєв, Олександр; Afanasiev, Oleksandr (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2024)
  можна виокремити гуманітарні науки двох типів, які відповідають жорстким або послабленим ідеалам науковості, і гуманітаристику - величезну царину позанаукового гуманітарного знання з різним ступенем віддаленості від науки ...
 • Афанасьєв, Олександр; Afanasiev, Oleksandr (Видавничий дім «Гельветика», 2023)
  Аналізується ситуація в сучасному мистецтві метамодернізму, коли художники стають науковцями, коментуючи живописні твори. Наративи, якими насичений живопис, виявляються спроможними стати полем взаємодії живопису і науки
 • Афанасьєв, Олександр; Василенко, Ірина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (KindleDPSeattle USA, 2023-03)
  Серед загроз, які можуть згубити людство, несподівано виявилась технологічна. Технологічні можливості покращення якості життя і людської породи можуть звести нанівець людяність і зробити зайвою більшість населення. Тому ...
 • Афанасьєв, Олександр; Василенко, Ірина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (ОНПУ, 2023-09)
  Розглядаються наративні основи розуміння і порозуміння. Наративи тоталітарних режимів, особливо сучасні рашистські наративи, незважаючи на свою брехливість, сприймаються своїми носіями як єдино вірні, оскільки пов’язані з ...
 • Афанасьєв, Олександр; Afanasiev, Oleksandr (ProConferencein conjunction with KindleDPSeattle, 2023-11)
  В роботі розглядається дисциплінарні і трансдисциплінарні ситуації у сучасному мистецтві, коли художник стає дослідником і вченим. Феномен художника-науковця дає плідні результати, але ставить і ряд питань, зокрема, ...
 • Афанасьєв, Олександрr; Василенко Vasylenko, Ірина Iryna; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (ОНПУ, 2019)
  Бачення міста як тексту має на меті осмислення його цілісності та упорядкованості. Міський текст включає безліч символів. У міській символіці доцільно розрізняти культурно-історичний і ідеологічний різновиди. В ідеологічній ...
 • Афанасьєв, Александр; Василенко,Ирина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2019)
  В городской символике целесообразно различать культурно-историческую и идеологическую разновидности. В идеологической символике определяющее значение имеет явный или скрытый нарратив, за которым стоит метанарратив, однозначно ...
 • Афанасьев, Александр; Василенко, Ирина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (Sergeieva&Co, 2020)
  В статье развивается идея важности методологической образованности профессиональных ученых и широкой публики для противостояния псевдонауке. На постсоветском пространстве влияние псевдонауки весьма велико. Критика псевдонаучных ...
 • Афанасьєв, Олександрr; Василенко, Ірина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (ОНПУ, 2020)
  У статті обґрунтовується важливість методологічної освіти професійних вчених і широкої громадськості для протидії псевдонауці, вплив якої на пострадянському просторі дуже великий. Критика псевдонаукових теорій фахівцями, ...
 • Афанасьєв, Олександр; Василенко, Ірина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (Акваторія, 2020)
  Іронія в іронічному детективі повинна бути представлена не стільки в ненаративних формах, які не мають прямого відношення до сюжету, скільки в самому наративі, як іронія з приводу пригодницької фабули і сищика-героя
 • Афанасьев, Александр; Василенко, Ирина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (Акваторія, 2021)
  Существует множество различий между философией и литературой и в средствах, и в целях, и в восприятии. Но периодически философия и литература взаимодействовали. Литература не раз ставила философские проблемы, философия ...
 • Афанасьєв, Олександр; Василенко, Ірина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna; Афанасьев, А. И.; Василенко, И. Л. (ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2019)
  Фотоизображение неотделимо от его нарративного осмысления. Поэтому проблема смеха в философии фотографии исследуется в рамках нарративной парадигмы в русле различения авторского и зрительского фотонарративов
 • Афанасьев, Александр; Василенко,Ирина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020)
  В тезах йдеться про причини розповсюдження псевдонауки і про шляхи боротьби з нею.
 • Афанасьєв, Олександр; Василенко, Ірина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2023)
  йдеться про види стратегічних наративів і про небезбеку ідеологічних наративів тоталітарного режиму
 • Афанасьєв, Олександр; Василенко, Ірина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2022)
  На відміну від постмодерну, який у своїй деконструкції є безжально чесним, метамодерн своєю щирістю намагається не травмувати себе та інших, не нав'язувати раціональних та інших оцінок, дати людині самому розібратися у ...
 • Афанасьєв, Олександр; Василенко, Ірина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2023)
  Небезпека ідеологічних наративів зростає багаторазово в тоталітарному або авторитарному суспільстві, коли вони проголошуються істинним знанням і стають основою політики та взагалі ставлення людей до того, що відбувається
 • Афанасьєв, Олександр; Afanasiev, Oleksandr (ЦФЕНД, 2023)
  Художника як дослідника можна розглядати у двох площинах: дисциплінарному, коли він виконує професійну роботу, і міждисциплінарному, навіть трансдисциплінарному, коли він захищає дисертації, стає науковцем і досліджує ...
 • Афанасьєв, Олександр; Afanasiev, Oleksandr (Published by:SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics, 2023-11)
  В роботі розглядається ефект комплементарності, якій має місце в дослідницькій діяльності художника, результат якої є мистецьким доробком і може мати науковий вимір
 • Афанасьев, Александр; Василенко, Ирина; Afanasiev, Oleksandr; Vasylenko, Iryna (Sergeieva&Co, 2021)
  Рассматривается роль факта в литературе нон-фикшн. Утверждается, что его роль существенно преувеличена. Показано, что достоверность и точность факта относительны и существенно зависят от цели изложения, под которую они ...
 • Афанасьєв, Олександр; Василенко Vasilenko, Ірина Irina; Afanasiev, Oleksandr; Vasilenko, Irina (ОНПУ, 2020)
  розглядаються можливі результати філософського аналізу літератури: подання філософськими засобами явного і неявного філософського контексту літературних творів, привнесення специфічної філософської проблематики в дослідження ...

View more

Поиск в DSpace


Продвинутый поиск

Просмотр

Мой профиль

Поиск

Статистика

RSS Feeds