Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11540
Название: Framework for Systematization of Data Science Methods
Другие названия: Фреймворк для систематизації методів науки про дані
Авторы: Liubchenko, Vira
Любченко, Віра Вікторівна
Любченко, Вера Викторовна
Komleva, Nataliia
Комлева, Наталія Олегівна
Комлева, Наталья Олеговна
Zinovatna, Svitlana
Зіноватна, Світлана Леонідівна
Зиноватна, Светлана Леонидовна
Pysarenko, Katherine
Писаренко, Катерина Олександрівна
Писаренко, Екатерина Александровна
Ключевые слова: Data science;
framework;
data preprocessing;
data modeling;
data visualization;
case study
наука про дані;
фреймворк;
попередня обробка даних;
моделювання даних;
візуалізація даних;
ситуаційний аналіз
Дата публикации: 10-Апр-2021
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Liubchenko, V. V., Komleva, N. O., Zinovatna, S. L., Pysarenko, K. O. (2021). Framework for Systematization of Data Science Methods. Applied Aspects of Information Technology, Vol. 4, N 1, p. 80–90.
Framework for Systematization of Data Science Methods / V. V. Liubchenko, N. O. Komleva, S. L. Zinovatna, K. O. Pysarenko // Applied Aspects of Information Technology = Прикладні аспекти інформ. технологій. – Оdesa, 2021. – Vol. 4, N 1. – P. 80–90.
Краткий осмотр (реферат): The rapid development of data science has led to the accumulation of many models, methods, and techniques that had been successfully applied. As the analysis of publications has shown, the systematization of data science methods and techniques is an urgent task. However, in most cases, the results are relevant to applications in a particular problem domain. The paper develops the framework for the systematization of data science methods, neither domain-oriented nor task-oriented. The metamodel-method- technique hierarchy organizes the relationships between existing methods and techniques and reduces the complexity of their under- standing. The first level of the hierarchy consists of metamodels of data preprocessing, data modeling, and data visualization. The second level comprises methods corresponded to metamodels. The third level collects the main techniques grouped according to methods. The authors describe the guiding principles of the framework use. It provides a possibility to define the typical process of problem-solving with data science methods. A case study is used to verify the framework’s appropriateness. Four cases of applying data science methods to solve practical problems described in publications are examined. It is shown that the described solutions are entirely agreed with the proposed framework. The recommended directions for applying the framework are defined. The constraint of the framework applying is structured or semi-structured data that should be analyzed. Finally, the ways of further research are given.
Бурхливий розвиток науки про дані призвів до накопичення великої кількості моделей, методів і технік, які показали доцільність свого застосування. Як показав аналіз публікацій, систематизація методів і технік науки про дані є актуальною задачею, але в більшості результати релевантні до вирішення конкретної прикладної задачі. В роботі розроблено не орієнто- ваний на конкретну предметну область та задачу фреймворк для систематизації методів науки про дані. Трирівнева ієрархія метамодель-метод-техніка впорядковує залежності між існуючими методами та техніками та знижує складність їх розумін- ня. Перший рівень структури складають три метамоделі: препроцесингу, моделювання та візуалізації даних. На другому рівні розташовані методи, які відповідають метамоделям. На третьому рівні зібрані основні техніки, згруповані відповідно до методів. Також описано принципи використання ієрархії. Для цього формально визначено типовий процес вирішення завдання з залученням методів науки про дані та сформульовано алгоритм використання фреймворку. Метод ситуаційного аналізу застосовано для того, щоб пересвідчитися в працездатності фреймворку. Розглянуто чотири кейси застосування методів науки про дані для вирішення практичних завдань, які описані в сучасних публікаціях. Показано, що описані рі- шення повністю узгоджуються з запропонованою ієрархією методів фреймворку. Визначено рекомендовані напрямки засто- сування фреймворку та його обмеження: об’єкти обраної галузі повинні бути описані лише структурованими або напівстру- ктурованими ознаками. На завершення наведено шляхи подальших досліджень.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11540
ISSN: 2617-4316
2663-7723
Располагается в коллекциях:2021, Vol. 4, № 1

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
009.pdf1.09 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.