Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11713
Название: DISCRETE APPROXIMATION OF CONTINUOUS OBJECTS WITH MATLAB
Другие названия: ДИСКРЕТНА АПРОКСИМАЦІЯ НЕПЕРЕРВНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ‘ЄКТІВ В СЕРЕДОВИЩІ ПАКЕТУ MATLAB
Авторы: Tolochko, Olga Ivanivna
Толочко, Ольга Iванівна
Palis, Stefan
Паліс, Стефан
Burmelov, Oleksii Olegovich
Бурмельов, Олексій Олегович
Kaluhin, Danylo Vladyslavovych
Калугін, Данило Владиславович
Ключевые слова: Discrete Approximation
Continuous Objects
Z-transformation
Transfer Function
Zeros
Poles
Sample Time
Transients
Дискретна апроксимація
неперервний об‘єкт
Z-перетворення
передавальні функції
нулі
полюси
період квантування
перехідні процеси
Дата публикации: 30-Мар-2021
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Краткий осмотр (реферат): This work is dedicated to the study of various discrete approximation methods for continuous links, which is the obligatory step in the digital control systems synthesis for continuous dynamic objects and the guidelines development for performing these operations using the MATLAB programming system. The paper investigates such sampling methods as pulse-, step-, and linearly invariant Z-transformations, substitution methods based on the usage of numerical integration various methods and the zero-pole correspondence method. The paper presents examples of using numerical and symbolic instruments of the MATLAB to perform these operations, offers an m-function improved version for continuous systems discretization by the zero-pole correspondence method, which allows this method to approach as step-invariant as linearly invariant Z-transformations; programs for continuous objects discrete approximation in symbolic form have been developed, which allows to perform comparative analysis of sampling methods and systems synthesized with their help and to study quantization period influence on sampling accuracy by analytical methods. A comparison of discrete transfer functions obtained by different methods and the corresponding reactions in time to different signals is performed. Using of the developed programs it is determined that the pulse-invariant Z-transformation can be used only when the input of a continuous object receives pulse signals, and the linear-invariant transformation should be used for intermittent signals at the input. The paper also presents an algorithm for applying the Tustin method, which corresponds to the replacement of analogue integration by numerical integration using trapezoidal method. It is shown that the Tustin method is the most suitable for sampling of first-order regulators with output signal limitation. The article also considers the zero-pole correspondence method and shows that it has the highest accuracy among the rough methods of discrete approximation. Based on the performed research, recommendations for the use of these methods in the synthesis of control systems for continuous dynamic objects are given.
Дана робота присвячена дослідженню різних методів дискретної апроксимації неперервних ланок, що є обов‘язковим етапом синтезу цифрових систем керування неперервними динамічними об‘єктами та розробці методичних рекомендацій щодо виконання цих операцій за допомогою інструментів системи програмування MATLAB. В роботі досліджені такі методи дискретизації як імпульсно-, ступінчасто- та лінійно інваріантні Z-перетворення, підстановчі методи основані на застосуванні різних методів числового інтегрування та метод відповідності нулів-полюсів. У роботі наведено приклади використання для здійснення цих операцій числових та символьних інструментів пакету MATLAB, запропоновано удосконалений варіант m-функції для дискретизації неперервних систем методом відповідності нулів полюсів, що дозволяє даному методу наближуватися як до ступінчасто-інваріантного, так і до лінійно-інваріантного Z-перетворень; розроблено програми для дискретної апроксимації неперервних об‘єктів у символьному вигляді, що дозволяє виконувати порівняльний аналіз методів дискретизації і синтезованих за їх допомогою систем та досліджувати вплив періоду квантування на точність дискретизації аналітичними методами. Виконано порівняння між собою дискретних передавальних функцій, отриманих різними методами, та відповідних реакцій у часі на різні сигнали. За допомогою розроблених програм визначено, що імпульсно-інваріантне Z-перетворення можна використовувати тільки у тому випадку, коли на вхід неперервного об‘єкту надходять імпульсні сигнали, а лінійно-інваріантне перетворення доцільно використовувати при стрибкоподібних сигналах на вході. Також в роботі наведено алгоритм застосування методу Тастіна, що відповідає заміні аналогового інтегрування чисельним інтегруванням методом трапецій. Показано, що метод Тастіна є найбільш придатним для дискретизації регуляторів першого порядку з обмеженням вихідного сигналу. В статті також розглянуто метод відповідності нулів-полюсів та показано, що він має найбільшу точність серед приблизних методів дискретної апроксимації. На основі виконаних досліджень наведено рекомендації щодо використання цих методів при синтезі систем керування неперервними динамічними об‘єктами.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11713
ISSN: 2617-4316
2663-7723
Располагается в коллекциях:2021, Vol. 4, № 2

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
5_Отпр_Юле_Толочко_.pdf1.26 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.