Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11719
Название: IMPROVING THE DESIGNING METHOD OF THERMAL NETWORKS: SERIAL CONNECTION OF STREAMS
Другие названия: ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ: ПСЛІДОВНЕ З’ЄДНАННЯ ПОТОКІВ
Авторы: Derevyanko, Georgy V.
Дерев’янко, Георгій Васильович
Mescheryakov, Vladimir I.
Мещеряков, Володимир Іванович
Ключевые слова: Design
Heat Exchangers
Network Architecture
Analytical Methods
Optimization
Efficiency
Проектування
теплообмінні апарати
мережева архітектура
аналітичні методи
оптимізація
ефективність
Дата публикации: 30-Мар-2021
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Краткий осмотр (реферат): The paper presents an approach to the design of technical systems, the elements of which are interconnected and carry out an internal exchange of energy. The above analysis showed that for heat-exchange equipment when combining devices into systems, only iterative methods are currently used, a representative of which is Pinch analysis.A limitation of the iterative approach is the impossibility of obtaining an exact solution to such problems, which can only be achieved by analytical methods, which also make it possible to reveal some effects in systems that are practically unavailable for numerical solution. This indicates the absence of a rigorous proof of the existence of a solution and a problem in the construction of approximate solutions, due to the need to involve complementary hypotheses.The topological representation of the system modules allows us to consider the architecture as a network, which contributes to the analysis of the connections between the constituent elements and the identification of their mutual influence. Highlighted the typical connections of network elements such as serial, parallel, contour, which allows to unify the principles of building connections in the system. As an optimality criterion, the NTU parameter was chosen, which includes the heat exchange surface and is usually used when searching for a solution for heat exchangers of moving objects.An analytical solution to the problem of flow distribution and energy exchange efficiency in a system of two series-connected heat exchangers is obtained. His analysis showed that the formulation of the design problem based on the definition of matrix elements in relation to determinants allows not only to meet the requirements for the system, but also to determine the design parameters of its elements that satisfy their extreme characteristics.
В роботі представлено підхід до проектування технічних систем, елементи яких взаємопов’язані і здійснюють внутрішній обмін енергією. Проведений аналіз показав, що для теплообмінної апаратури при об’єднанні апаратів в системи у теперішній час використаються виключно ітераційні методи, представником яких являється Pinch-аналіз. Обмеженням ітераційного підходу є неможливість одержання точного рішення такихзадач, що може бути досягнуто тільки аналітичними методами, які дозволяють виявити деякі ефекти в системах, що практично недосяжно при чисельному рішенні. Це вказує на відсутність строгого доказу наявності існування рішення і проблеми при побудові приблизних рішень внаслідок необхідності залучення доповнюючих гіпотез. Топологічне представлення модулів системи дозволяє розглядати архітектуру у вигляді мережі, що сприяє аналізу зв’язків між складовими елементами і виявленню їх взаємовпливу. Виділені типові з’єднання елементів мережі такі як послідовне, паралельне, контурне, що дозволяє уніфікувати принципи побудови зв’язків в системі. У якості критерію оптимальності обрано параметр NTU, який включає поверхню теплообміну і звичайно використається при пошуку рішення для теплообмінних апаратів рухомих об’єктів. Одержано аналітичне рішення задачі про розподіл потоків і ефективність теплообміну в системі з двох послідовно з’єднаних апаратів. Його аналіз показав, що постановка задачі проектування на основі визначення елементів матриці по відношенню детермінантів, дозволяє не тільки задовільнити вимоги до системи, але і визначити параметри конструкції її елементів, які задовільнять їх екстремальним характеристикам.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11719
ISSN: 2663-0176
2663-7731
Располагается в коллекциях:2021, Vol. 4, № 2

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
106-Article Text-93-1-10-20210706.pdf1.05 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.