Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11904
Название: The multilayer distributed intelligence system model for emergency area scanning
Другие названия: Багатошарова розподілена інтелектуальна модель системи для аварійного сканування
Авторы: Tsariuk, Andrey
Царюк, Андрій Олегович
Царюк, Андрей Олегович
Malakhov, Eugene
Малахов, Євген Валерійович
Малахов, Евгений Валерьевич
Ключевые слова: Expert systems
system architecture
system model
emergency situations
swarm
cloud computing
Експертні системи
архітектура системи
модель системи
надзвичайні ситуації
рій
хмарні обчислення
Дата публикации: 15-Окт-2021
Издательство: Odessa National Polytechnic University
Библиографическое описание: Tsariuk, A., Malakhov, Eu. (2021). The multilayer distributed intelligence system model for emergency area scanning. Herald of Advanced Information Technology, Vol. 4, N 3, р. 268−277.
Tsariuk, A. The multilayer distributed intelligence system model for emergency area scanning / A. Tsariuk, Eu. Malakhov // Herald of Advanced Information Technology = Вісн. сучас. інформ. технологій. – Оdesa, 2021. – Vol. 4, N 3. – Р. 268−277.
Краткий осмотр (реферат): Emergency situations have a huge impact on various important areas of human life. Every year there are many situations, the elimination of which requires a lot of financial and human resources. Therefore, the ability to reduce the impact of the consequences and increase the speed of their elimination is extremely important. In this article, a multi-level model of a system was proposed that provides support for performing operational tasks in emergency situations in open areas. The most important elements, areas of their responsibility, and interconnection were identified and described in architectural style. The idea of the work is to design a system that should use Swarm intelligence under the hood to provide continuous support in emergency situations. The system consists of 4 main parts: Cloud, Swarm, Swarm operator, and Swarm Node. The Cloud (Swarm Wamb) is the main decision-maker that provides ETL data pipelines and operates under strategically tasks. In accordance with the idea, Swarm womb should be a cloud service-like system with the ability to scale over the world. The Swarm is a combined set of multiple Swarm Nodes and only one Swarm Operator. The main task of the Swarm is to provide support in local operational tasks where SN is responsible for the execution and SO is for control. Rescue and search operation after any natural disaster is a target to show the system’s purpose. In practice, the cloud system (Swarm Wamb) receives requests to perform an operation, calculates resources effort first, and delegates a task to the Swarm. When the swarm reaches the location, it starts executing. Operator with nodes tries to find survivors and collect as much important information as they can. Video, images, recognized objects are continuously sending to the Cloud for additional analysis in real-time. Any information in an emergency situation can help save more humans lives and reduce risks. In this article, the multilayer distributed intelligence system architecture for emergency area scanning was designed and described. The set of terminology was proposed as well. This architecture covers different levels of tactical and operational tasks.
Надзвичайні ситуації мають величезний вплив на різні важливі сфери життя людини. Щороку виникає безліч ситуацій, усунення яких потребує значних фінансових та людських ресурсів. Тому здатність зменшити вплив наслідків та збільшити швидкість їх усунення надзвичайно важлива. У цій статті було запропоновано багаторівневу модель системи, яка забезпечує підтримку виконання оперативних завдань у надзвичайних ситуаціях на відкритих територіях. Найважливіші елементи, сфери їх відповідальності та взаємозв’язок були визначені та описані в архітектурному стилі. Ідея роботи полягає в тому, щоб розробити систему, яка повинна використовувати під капотом ройовий інтелект для забезпечення постійної підтримки в надзвичайних ситуаціях. Система складається з 4 основних частин: хмара, рой, оператор рою та вузол рою. Хмара (Swarm Wamb) є головним елементом, який приймає рішення, що забезпечує обробку даних ETL і працює в рамках стратегічних завдань. Відповідно до ідеї, матка Swarm повинна бути схожою на хмарні послуги системою з можливістю масштабування по всьому світу. Рой - це комбінований набір з декількох вузлів рою та лише одного оператора рою. Основним завданням Рою є надання підтримки у місцевих оперативних завданнях, де SN відповідає за виконання, а SO-за контроль. Рятувально - пошукова операція після будь-якого стихійного лиха - це мета, яка показує призначення системи. На практиці хмарна система (Swarm Wamb) отримує запити на виконання операції, спочатку розраховує зусилля ресурсів і делегує завдання Swarm. Коли рій досягає місця розташування, він починає виконуватись. Оператор з вузлами намагається знайти тих, хто вижив, і зібрати якомога більше важливої інформації. Відео, зображення, розпізнані об’єкти безперервно надсилаються в хмару для додаткового аналізу в режимі реального часу. Будь-яка інформація у надзвичайній ситуації може допомогти врятувати більше людських життів та зменшити ризики. У цій статті було розроблено та описано архітектуру багатошарової розподіленої розвідувальної системи для сканування надзвичайних ситуацій. Також було запропоновано набір термінології. Ця архітектура охоплює різні рівні тактичних та оперативних завдань.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11904
ISSN: 2663-0176
2663-7731
Располагается в коллекциях:2021, Vol. 4, № 3

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
008.pdf881.34 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.