Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13442
Название: Роль кадрової політики в сучасних умовах: статистичний огляд та передумови розвитку
Другие названия: The role of personnel policy in modern conditions: a statistical review and prerequisites for development
Авторы: Смоквіна, Ганна Анатоліївна
Smokvina, Hanna
Григор’єва, Анна B.
Hryhorieva, Anna
Ключевые слова: кадрова політика
управління
потенціал
трансформаційні процеси
ринок праці
трудові ресурси
кадровий менеджмент
personnel policy
management
potential
transformational processes
labor market
labor resources
personnel management
Дата публикации: 1-Ноя-2022
Издательство: Державний університет "Одеська політехніка"
Библиографическое описание: Смоквіна, Г. А. Роль кадрової політики в сучасних умовах: статистичний огляд та передумови розвитку / Г. А. Смоквіна, А. В. Григор’єва // ЕКОНОМІКА: реалії часу = ECONOMICS: time realities [Електрон. ресурс]. – Одеса, 2022. – № 6 (64). – С. 40–46.
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена дослідженню ролі кадрової політики в сучасних умовах існування та передумовам подальшого розвитку вітчизняних підприємств. Розглянуті основні дослідження і публікації вітчизняних вчених-науковців, охарактерізовані різні трактування кадрової політики, її методи, принципи та підходи. Проаналізовані та порівнені внутрішні, зовнішні фактори та наслідки впливу на кадрову політику, ефективність функціонування підприємства: в умовах пандемії (жорстких карантиних заходів останніми роками) та в умовах воєнного стану; рівень використання та розвитку його кадрового потенціалу. Доповнено склад зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на кадрову політику, чинниками в умовах воєнного стану та під час пандемії. Запропоновані нові додаткові складові, які необхідно впровадити у майбутню концепцію кадрової політики, для ефективного досягнення високого рівня виробництва, розвитку та конкурентних переваг підприємств України.
The article is devoted to the study of the role of personnel policy in modern conditions and the prerequisites for the further development of domestic enterprises. The main studies and publications of domestic scientists are considered, various interpretations of personnel policy, its methods, principles and approaches are characterized. Analyzed and compared are internal, external factors and the consequences of influencing personnel policy, the efficiency of the enterprise: in a pandemic (strict quarantine measures in recent years) and in martial law; the level of use and development of its human resources potential. The composition of external and internal factors influencing personnel policy, factors in martial law and during a pandemic has been supplemented. New additional components are proposed that need to be introduced into the future concept of personnel policy in order to effectively achieve a high level of production, development and competitive advantages of Ukrainian enterprises.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13442
ISSN: 2226-2172
Располагается в коллекциях:ЕКОНОМІКА: реалії часу №6(64), 2022

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
40.pdf808.08 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

Инструменты администратора