Випуск №3(4) Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 39
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2013Інтелектуальний капітал як засіб формування конкурентних переваг підприємстваРотань, Наталя Вікторівна; Rotan, Natalia
2013Соціальний захист студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Узагальнений досвід організації соціальної роботи Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету 2009–2013 н. р.Боберська, І . В .; Boberska, I.; Наумкіна, О. В.; Naumkina, O.
2013Активізація пізнавальної діяльності студентів під час виконання курсових робіт з урахуванням потреб регіонуАблова, Г. В.; Ablova, G.
2013Соціальна адаптація студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації як передумова формування освітньо-професійних компетенційБоберська, І . В .; Boberska, I.; Наумкіна, О. В.; Naumkina, O.
2013Науково-методичне забезпечення підготовки молодших спеціалістів в контексті потреб економіки та суспільстваКомліченко, Оксана Олександрівна; Комличенко, Оксана Александровна; Komlichenko, Oksana
2013Оцінка якості діяльності циклової комісіїКарлова, Н. І .; Karlova, N.; Багмет, Т. Є.; Bagmet, T.
2013Роль та формування духовності й художньо-естетичної культури студентської молоді засобами літератури та мистецтваФілонцева, Т. В.; Philontseva, T.; Удод, Л. В.; Udod, L.
2013Роль класного керівника у системі виховної роботи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Узагальнений досвід роботи класних керівників Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету 2007–2012 н. р.Боберська, І. В.; Boberska, I.
2013Застосування інтердисциплінарного підходу при підготовці молодших спеціалістів на основі структурно-логічної схеми освітньої програмиПопенко, Т. В.; Popenko, T.; Клєпов, В. П.; Klepov, V.; Васеньова, Ю. О.; Vasenyova, Y.
2013Інноваційні підходи формування спеціальних компетенцій при вивченні фізики у ВНЗ I-II рівня акредитаціїКумановський, Є. О.; Kumanovskyi, J.; Подозьорова, А. В.; Podozyorova, A.
2013Про досвід впровадження громадянської освіти в навчальний процес політехнічних коледжівОсадча, Л. С.; Osadchaya, L.; Семакова, Т. О.; Semakova, T.
2013Використання методів проблемного навчання на заняттях української літератури як запорука ефективного засвоєння знаньСтегалюк, А. В.; Stegalyuk, A.; Шкарбуль, О. В.; Shkarbul, О.
2013Роль інтерактивних форм навчання під час екологічного виховання студентів у ВНЗМатвієнко, Т. В.; Matvienko, T.
2013Інтегровані та бінарні заняття – дієвий засіб формування професійної компетенції майбутніх молодших спеціалістів під час природничої підготовки у ВНЗ І-ІІ рівня акредитаціїПодозьорова, А. В.; Podozerova, A.; Литвиненко, Т. О.; Litvinenko, T.
2013Особливості організації практичної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитаціїЧебукіна, В. Ф.; Chebukina, V.
2013Застосування інноваційних методів навчання при проведенні семінарських занять викладачами спеціальних дисциплін на спеціальності «Бухгалтерський облік»Ротань, Наталя Вікторівна; Rotan, Natalia
2013Наступність школа-коледж: успішний студент, конкурентоспроможний випускникКузякіна, О. В.; Kuzyakina, O.
2013Реалізація системних досліджень відновлювальної енергетики Херсонщини в дипломних проектахВасеньова, Ю. О.; Vasenyova, Y.; Бикова, О. С.; Bikova, O.
2013Використання інтерактивних методів в навчальному процесі та підсумковому контролі знань студентівКомліченко, О. О.; Komlichenko, O.; Цвєткова, О. М.; Tsvetkovа, O.
2013Уміння і навички самоосвітньої діяльності: змістове наповнення дефініційСемакова, Т. О.; Semakova, T.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 39