Випуск №3(4) Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 39
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2013Інтелектуальний капітал як засіб формування конкурентних переваг підприємства.Ротань, Н. В.; Rotan, N. V.
2013Соціальний захист студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Узагальнений досвід організації соціальної роботи Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету 2009-2013 н.рБоберська, І . В .; Наумкіна, О. В.; Boberska, I. V.; Naumkina, O. V.
2013Активізація пізнавальної діяльності студентів під час виконання курсових робіт з урахуванням потреб регіонуАблова, Г. В.; Ablova, G. V.
2013Соціальна адаптація студентів ВНЗ І- ІІ рівнів акредитації як передумова формування освітньо-професійних компетенцій.Боберська, І . В .; Наумкіна, О. В.; Boberska, I. V.; Naumkina, O. V.
2013Науково-методичне забезпечення підготовки молодших спеціалістів в контексті потреб економіки та суспільства.Комліченко, О. О.; Komlichenko, O. O.
2013Оцінка якості діяльності циклової комісіїКарлова, Н. І .; Багмет, Т. Є.; Karlova, N. I.; Bagmet, T. Y.
2013Роль та формування духовності й художньо-естетичної культури студентської молоді засобами літератури та мистецтваФілонцева, Т. В.; Удод, Л. В.; Philontseva, T. V.; Udod, L. V.
2013Роль класного керівника у системі виховної роботи ВНЗ І– ІІ рівнів акредитації. Узагальнений досвід роботи класних керівників Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету 2007-2012 н.р.Боберська, І . В .; Boberska, I. V.
2013Застосування інтер- дисциплінарного підходу при підготовці молодших спеціалістів на основі структурно – логічної схеми освітньої програми.Попенко, Т. В.; Клєпов, В. П.; Васеньова, Ю. О.; Popenko, T. V.; Klepov, V. P.; Vasenyova, Y. O.
2013Інноваційні підходи формування спеціальних компетенцій при вивченні фізики у ВНЗ I-II рівня акредитаціїКумановський, Є. О.; Подозьорова, А. В.; Kumanovskyi, J. O.; Podozyorova, A. V.
2013Про досвід впровадження громадянської освіти в навчальний процес політехнічних коледжів.Осадча, Л. С.; Семакова, Т. О.; Osadchaya, L. S.; Semakova, T. О.
2013Використання методів проблемного навчання на заняттях української літератури як запорука ефективного засвоєння знань.Стегалюк, А. В.; Шкарбуль, О. В.; Stegalyuk, A. V.; Shkarbul, О. V.
2013Роль інтерактивних форм навчання під час екологічного виховання студентів у ВНЗМатвієнко, Т. В.; Matvienko, T. V.
2013Інтегровані та бінарні заняття – дієвий засіб формування професійної компетенції майбутніх молодших спеціалістів під час природничої підготовки у ВНЗ І-ІІ рівня акредитаціїПодозьорова, А. В.; Литвиненко, Т. О.; Podozerova, A. V.; Litvinenko, T. O.
2013Особливості організації практичної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації.Чебукіна, В . Ф .; Chebukina, V. F.
2013Застосування інноваційних методів навчання при проведенні семінарських занять викладачами спеціальних дисциплін на спеціальності «Бухгалтерський облік».Ротань, Н. В.; Rotan, N. V.
2013Наступність школа-коледж: успішний студент, конкурентоспроможний випускник.Кузякіна, О. В.; Kuzyakina, O. V.
2013РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ХЕРСОНЩИНИ В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХВасеньова, Ю. О.; Бикова, О. С.; Vasenyova, Y. O.; Bikova, O. S.
2013ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВКомліченко, О. О.; Цвєткова, О. М.; Komlichenko, O. O.; Tsvetkovа, O. N.
2013УМІННЯ І НАВИЧКИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ДЕФІНІЦІЙСемакова, Т. О.; Semakova, T. О.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 39