Випуск №3(10) Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 27
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2015Особливості методики викладання навчальних дисциплін та проведення навчальних практик ( з досвіду роботи ).Цвєткова, О. М.; Tsvetkova, О. M.
2015Рослякова . Методика реалізації прикладної спрямованості курсу стереометрії для студентів коледжу .Кузякіна, О. В.; Рослякова, С. В.; Kuzyakina, O. V.; Roslyakova, S. V.
2015Особливості перекладу українською мовою професійної термінології текстів науково-технічного спрямуванняСтегалюк, А. В.; Stegaluyk, A. V.
2015Особливості розвитку мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців з ІТ-технологій під час вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у політехнічному коледжі.Сіліщенко, О. П.; Silishchenko, O. P.
2015Аксіологічний підхід в педагогіці : деякі аспекти активізації навчально - виховоного процесуТарахтей, М. А.; Tarakhtey, M. A.
2015Методи корекції психоемоційного стану студентів перших курсів вищого навчального закладу.Коцегубов, С. А.; Береговий, М. М.; Рибкін, А. В.; Kotsehubov, S.; Beregovoy, M.; Rybkin, A.
2015Управлінські механізми та інструменти інноваційно-інвестиційного розвитку туристичної галузі Херсонського регіону.Аблова, Г. В.; Стаднік, Г. В.; Ablova, G. V.; Stadnik, G. V.
2015Вивчення флори і фауни Чорноморського біосферного заповідника.Заболотна, С. О.; Поліщук, Г.; Zabolotna, S. O.; Polischuk, A.
2015Методика складання та оформлення особистих офіційних документів – невід’ємна складова у формуванні комунікативних компетенцій у студентів технічних спеціальностей Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету.Удод, Л. В.; Udod, L. V.
2015Інноваційні підходи в управлінні навчальним процесом коледжуЧебукіна, В . Ф .; Chebukina, V. F.
2015Професійно- орієнтований підхід у навчанні української мови студентів- нефілологівШкарбуль, О. В.; Shkarbul, О. V.
2015Проблеми створення іміджу навчального закладу.Аблова, Г. В.; Ablova, G. V.
2015Оптимізація засобів автоматизації інформаційної діяльності підприємстваЦвєткова, О. М.; Дмитракова, О. О.; Tsvetkova, О. M.; Dmytrakova, O. O.
2015Розвиток методів управління витратами.Живець, А. М.; Zywiets, A. N.
2015Особливості використання проектних технологій під час природничої підготовки студентів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.Подозьорова, А. В.; Podozyorova, A. V.
2015Розробка туристичного маршруту «Козацька спадщина правобережної Херсонщини».Куліковська, Н. М.; Арбузова, Ю. В.; Kulikovska, N. M.; Arbuzovа, Y. C.
2015Використання спеціального програмного забезпечення при виконанні навчальних проектівВасеньова, Ю. О.; Попенко, Т. В.; Шепель, Л. С.; Vasenyova, Y. O.; Popenko, T. V.; Shepel, L. S.
2015Вплив режимів роботи двигуна на зміну механічних властивостей поршнівЯкушенко, С. О.; Федіна, І. В.; Yakushenko, S. O.; Fedina, I. V.
2015Аналіз можливостей сучасних програм САПР для 3- Dпараметричного моделювання та віртуального складання вузлів.Хомутова, К. В.; Khomutova, K. V.
2015Моделювання вихідних характеристик автомобільних генераторів змінного струму.Савченко, С. О.; Євдокімова, Н. В.; Savchenko, S. A.; Yevdokimova, N. V.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 27