Матеріали конференцій, семінарів каф. фармації Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 125
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2022Застосування абсорбційних методів в аналізі фармацевтичних прпепаратівШульженко, Кароліна Власівна; Shulzhenko, Karolina; Цимбал, Ігор Петрович; Tsymbal, Igor
2022Розробка технології мукоадгезивного гелю з протимікробним та анестезуючим ефектом для орального застосуванняГончарова, Олена Сергіївна; Goncharova, Olena; Присяжнюк, Костянтин Олексійович; Prysiazhnyuk, Kostyantyn
2022Визначення антиоксидантних властивостей in vitro похідних моно- та біциклічних терпеноїдів шляхом інгібування вільних радикалівМінковська, Лілія Олександрівна; Minkovsʹka, Liliya; Присяжнюк, Костянтин Олексійович; Prysiazhnyuk, Kostyantyn
2022Біотрансформація ксенобіотиків invivo в організмі щурів на прикладі моно- та діаміноантрахінонівЄгорова, Катерина Геннадіївна; Egorova, Kateryna; Присяжнюк, Костянтин Олексійович; Prysiazhnyuk, Kostyantyn
2022Отримання частково очищеного препарату карбоксилестерази з гепатопанкреаса молюска Rapana venosaКір’як, Ольга Віталіївна; Kiriak, Olha; Романовська, Ірина Ігорівна; Romanovska, Iryna; Шестеренко, Євгенія Аркадіївна; Shesterenko, Yevgeniy
2022Розробка протиопікового гелю з серратіопептидазою на основі карбополуБідник, Марина Юріївна; Bidnyk, Maryna; Декіна, Світлана Сергіївна; Dekina, Svetlana
2022Виділення тирозинази з грибів Agaricusbisporus і пошук інгібіторів її активностіШевчук, Вероніка Станіславівна; Shevchuk, Veronika; Шестеренко, Юлія Аркадіївна; Shesterenko, Yulia; Протункевич, Ольга Олегівна; Protunkevуch, Olga
2021Фторування карбонових кислот трифторсульфуранами, що містять пентафторетоксигрупуЛитвиненко, Єлизавета Мирославівна; Литвиненко, Елизавета Мирославовна; Litvinenko, Elizaveta; Куншенко, Борис Васильович; Куншенко, Борис Васильевич; Kunshenko, Boris
2021Технологічний розрахунок установки вісбрекінгу важкої нафтової сировиниКупрін, Іван Сергійович; Куприн, Иван Сергеевич; Kuprin, Ivan; Лялін, Віктор Васильович; Лялин, Виктор Васильевич; Lyalin, Victor
2021Аналіз застосування рівняння Марка-Куна-Хаувінка для високомолекулярних фракцій гіалуронової кислотиКупенко, Валерія Юріївна; Купенко, Валерия Юрьевна; Kupenko, Valeria; Пушкарьов, Юрій Миколайович; Пушкарев, Юрий Николаевич; Pushkarev, Yuri
2021Бромування ароматичних сполук з електронодонорними замісниками сумішшю бромистоводневої кислоти та диметилсульфоксидуКілівник, Юлія Миколаївна; Киливник, Юлия Николаевна; Kilivnyk, Julia; Гайдаржи, Іван Іванович; Гайдаржи, Иван Иванович; Gaidarzhy, Ivan
2021Розробка концепції системи для оцінки та синтаксичного аналізу текстуЖизнєв, Дмитро Іванович; Жизнев, Дмитрий Иванович; Zhiznev, Dmitry; Рудніченко, Микола Дмитрович; Рудниченко, Николай Дмитриевич; Rudnichenko, Mykola
2021Хімічна модифікація полівінілового спирту за допомогою гліоксалюЗолотухина, Катерина Григорівна; Золотухина, Екатерина Григорьевна; Zolotykhina, Katerina; Куншенко, Борис Васильович; Куншенко, Борис Васильевич; Kunshenko, Boris
2021Технологія одержання хлоранілуТкаченко, Ірина Володимирівна; Ткаченко, Ирина Владимировна; Tkachenko, Irina; Куншенко, Борис Васильович; Куншенко, Борис Васильевич; Kunshenko, Boris
2021Одерження дициклогексіламіду терефталевої кислотиМайданюк, Костянтин Сергійович; Майданюк, Константин Сергеевич; Maidaniuk, Konstantin; Куншенко, Борис Васильович; Куншенко, Борис Васильевич; Kunshenko, Boris
2021Розробка композиції на основі полівінілового спирту і продуктів деструкції використаної тари з поліетилентерефталатуМоскаль, Аліна Михайлівна; Москаль, Алина Михайловна; Moskal, Alina; Пушкарьов, Юрій Миколайович; Пушкарев, Юрий Николаевич; Pushkarev, Yuri
2021Новий спосіб одержання морфолінотрифторсульфурануЄвтодій, Аліна Віталіївна; Евтодий, Алина Витальевна; Yevtodii, Alina; Куншенко, Борис Васильович; Куншенко, Борис Васильевич; Kunshenko, Boris
2021Екстрагування і визначення флавоноїдів та антрацеппохідних сполук Herba Hyperici perforatаeСтоянова, Тетяна Петрівна; Стоянова, Татьяна Петровна; Stoianova, Tatiana; Присяжнюк, Костянтин Олексійович; Присяжнюк, Константин Алексеевич; Prysiazhniuk, Konstantin; Протункевич, Ольга Олегівна; Протункевич, Ольга Олеговна; Protunkevych, Olga
2021Порівняльний аналіз методів та умов екстракції іридоїдів з Herba Leonuri cardiacaeСтойнова, Ганна Сергіївна; Стойнова, Анна Сергеевна; Stoinova, Anna; Присяжнюк, Костянтин Олексійович; Присяжнюк, Константин Алексеевич; Prysiazhniuk, Konstantin; Протункевич, Ольга Олегівна; Протункевич, Ольга Олеговна; Protunkevych, Olga
2021Послідовна екстракція біологічних речовин із Floris Hibíscus syríacusХолявіцька, Анна Ігорівна; Холявицкая, Анна Игоревна; Kholiavitska, Anna; Протункевич, Ольга Олегівна; Протункевич, Ольга Олеговна; Protunkevych, Olga; Присяжнюк, Костянтин Олексійович; Присяжнюк, Константин Алексеевич; Prysiazhniuk, Konstantin
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 125