Матеріали конференцій, семінарів каф. ОФТ Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 118
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2021Фторування карбонових кислот трифторсульфуранами, що містять пентафторетоксигрупуЛитвиненко, Єлизавета Мирославівна; Литвиненко, Елизавета Мирославовна; Litvinenko, Elizaveta; Куншенко, Борис Васильович; Куншенко, Борис Васильевич; Kunshenko, Boris
2021Технологічний розрахунок установки вісбрекінгу важкої нафтової сировиниЛялін, Віктор Васильович; Лялин, Виктор Васильевич; Lyalin, Victor; Купрін, Іван Сергійович; Куприн, Иван Сергеевич; Kuprin, Ivan
2021Аналіз застосування рівняння Марка-Куна-Хаувінка для високомолекулярних фракцій гіалуронової кислотиПушкарьов, Юрій Миколайович; Пушкарев, Юрий Николаевич; Pushkarev, Yuri; Купенко, Валерія Юріївна; Купенко, Валерия Юрьевна; Kupenko, Valeria
2021Бромування ароматичних сполук з електронодонорними замісниками сумішшю бромистоводневої кислоти та диметилсульфоксидуГайдаржи, Іван Іванович; Гайдаржи, Иван Иванович; Gaidarzhy, Ivan; Кілівник, Юлія Миколаївна; Киливник, Юлия Николаевна; Kilivnyk, Julia
2021Розробка концепції системи для оцінки та синтаксичного аналізу текстуРудніченко, Микола Дмитрович; Рудниченко, Николай Дмитриевич; Rudnichenko, Mykola; Жизнєв, Дмитро Іванович; Жизнев, Дмитрий Иванович; Zhiznev, Dmitry
2021Хімічна модифікація полівінілового спирту за допомогою гліоксалюКуншенко, Борис Васильович; Куншенко, Борис Васильевич; Kunshenko, Boris; Золотухина, Катерина Григорівна; Золотухина, Екатерина Григорьевна; Zolotykhina, Katerina
2021Технологія одержання хлоранілуКуншенко, Борис Васильович; Куншенко, Борис Васильевич; Kunshenko, Boris; Ткаченко, Ірина Володимирівна; Ткаченко, Ирина Владимировна; Tkachenko, Irina
2021Одерження дициклогексіламіду терефталевої кислотиКуншенко, Борис Васильович; Куншенко, Борис Васильевич; Kunshenko, Boris; Майданюк, Костянтин Сергійович; Майданюк, Константин Сергеевич; Maidaniuk, Konstantin
2021Розробка композиції на основі полівінілового спирту і продуктів деструкції використаної тари з поліетилентерефталатуПушкарьов, Юрій Миколайович; Пушкарев, Юрий Николаевич; Pushkarev, Yuri; Москаль, Аліна Михайлівна; Москаль, Алина Михайловна; Moskal, Alina
2021Новий спосіб одержання морфолінотрифторсульфурануКуншенко, Борис Васильович; Куншенко, Борис Васильевич; Kunshenko, Boris; Євтодій, Аліна Віталіївна; Евтодий, Алина Витальевна; Yevtodii, Alina
2021Екстрагування і визначення флавоноїдів та антрацеппохідних сполук Herba Hyperici perforatаeПрисяжнюк, Костянтин Олексійович; Присяжнюк, Константин Алексеевич; Prysiazhniuk, Konstantin; Протункевич, Ольга Олегівна; Протункевич, Ольга Олеговна; Protunkevych, Olga; Стоянова, Тетяна Петрівна; Стоянова, Татьяна Петровна; Stoianova, Tatiana
2021Порівняльний аналіз методів та умов екстракції іридоїдів з Herba Leonuri cardiacaeПрисяжнюк, Костянтин Олексійович; Присяжнюк, Константин Алексеевич; Prysiazhniuk, Konstantin; Протункевич, Ольга Олегівна; Протункевич, Ольга Олеговна; Protunkevych, Olga; Стойнова, Ганна Сергіївна; Стойнова, Анна Сергеевна; Stoinova, Anna
2021Послідовна екстракція біологічних речовин із Floris Hibíscus syríacusПротункевич, Ольга Олегівна; Протункевич, Ольга Олеговна; Protunkevych, Olga; Присяжнюк, Костянтин Олексійович; Присяжнюк, Константин Алексеевич; Prysiazhniuk, Konstantin; Холявіцька, Анна Ігорівна; Холявицкая, Анна Игоревна; Kholiavitska, Anna
2021Дослідження впливу гідразонів моно- та біциклічних терпеноїдів на модельні ліпідні мембраниНестеркіна, Марія Володимірівна; Нестеркина, Мария Владимировна; Nesterkina, Mariia; Лахтадир, Оксана Володимирівна; Лахтадир, Оксана Владимировна; Lakhtadyr, Oksana
20-Май-2020Викладання курсу «Анатомія та фізіологія людини» за умов дистанційного навчання хімічнихЕберле, Лідія Вікторівна; Эберле, Лидия Викторовна; Eberle, Lidiia
20-Май-2020Проблеми впровадження дистанційного навчання в хімічних технологіях та інженеріїСайтарли, Світлана Вікторівна; Пушкарьов, Юрій Миколайович.; Ніколаєва, Вероніка Геннадіївна; Сайтарлы Светлана Викторовна; Saitarly, Svitlana; Пушкарев, Юрий Николаевич; Pushkarev,Yuriy; Николаева, Вероника Геннадьевна; Nikolaieva,Veronika
Май-2019Підвищення ефективності екстракції флавоноїдів та каротиноїдів з hypericum maculatumПротункевич, Ольга Олегівна; Протункевич, Ольга Олеговна; Protunkevych, Olha; Присяжнюк, Костянтин Олексійович; Присяжнюк, Константин Алексеевич; Prysiazhniuk, Kostiantyn; Марченко, Світлана Іванівна; Марченко, Светлана Ивановна; Marchenko, Svitlana; Стеценко, Тетяна Ігорівна; Стеценко, Татьяна Игоревна; Stetsenko, Tetiana
Май-2019Іммобілізація папаїну в гелі полімерівКравченко, Ірина Анатоліївна; Кравченко, Ирина Анатольевна; Kravchenko, Irina; Захарчук, Надія Борисівна; Захарчук, Надежда Борисовна; Zakharchuk, Nadiya
Май-2019Синтез та фармакологічна активність саліцилоїлгідразонів R – бензальдегідівКравченко, Ірина Анатоліївна; Кравченко, Ирина Анатольевна; Kravchenco, Iryna; Наземчук, Ілона Ігорівна; Наземчук, Илона Игоревна.; Nazemchuk, Ylona
Май-2019Синтез и физико-химические свойства гидразонов на основе ментона и гидразидов феноксиуксусной кислотыНестеркіна, Марія Володимирівна; Нестеркина, Мария Владимировна; Nesterkina, Mariia; Джигова, Людмила Федорівна; Джигова, Людмила Федоровна; Dzhyhova, Liudmyla
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 118