Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8144
Название: Використання інтерент-платформи Online Test Pad на етапі перевірки знань іноземних студентів інженерних спеціальностей початкового етапу навчання
Другие названия: Using the internet platform Online Test Pad at the stage of testing knowledge of foreign students of engineering specialties of the initial stage of training.
Использование интерент-платформы Online Test Pad на этапе проверки знаний иностранных студентов инженерных специальностей начального этапа обучения.
Авторы: Иванова, Елена Валентиновна
Іванова, Олена Валентинівна
Ivanova, Ivanova O.
Ключевые слова: інформаційно-комунікаційні технології, навчально-виховний процес, електронне тестування, пізнавальна активність, мотивація, індивідуалізація, диференційоване навчання.
информационно-коммуникационные технологии, учебно-воспитательный процесс, электронное тестирование,познавательная активность, мотивация, индивидуализация, дифференцированное обучение
іп/огтаііоп апсі соттипісаііоп іескпоІо§іез, іеаскіщ апсі есіисаііопаї ргосезз, еіесігопіс іезііп§, с о § у і і і і у є асітіу, тоііуаііоп, іпсііуісіиаіітііоп, сІі#егепііаіесІ есіисаііоп.
Дата публикации: 12-Сен-2018
Издательство: : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12-14 вересня 2018 р. Одеса, 2018.
Библиографическое описание: Іванова, О. В. Використання інтернет-платформи Online Test Pad на етапі перевірки знань іноземних студентів інженерних спеціальностей початкового етапу навчання / О. В. Іванова // Інформ. освіта та проф.-комунікатив. технології ХХІ ст. : ХІ Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12-14 верес. 2018 р. - 2018. - С. 189-195.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглядається використання Інтернет-платформи Опііпе Тезі Расі на етапі контролю сформованості умінь і навичок іноземних студентів в процесі навчання студентів інженерних спеціальностей на початковому етапі навчання. Розглянуто функції,можливості та недоліки систем комп'ютерного тестування, а також переваги використання безкоштовних інтерактивних ресурсів при оцінюванні знань респондентів.
статье рассматривается использование Интернет- платформы Опііпе Тезі Расі на этапе контроля сформированности умений и навыков иностранных студентов в процессе обучения студентов инженерных специальностей на начальном этапе обучения. Рассмотрены функции, возможности и недостатки систем компьютерного тестирования, а также преимущества использования бесплатных интерактивных ресурсов при оценивании знаний респондентов.
The article discusses the use of Internet Platform Opііpe Tezi Rasі at the stage of formation control skills of foreign students in the learning process engineering students at the initial stage of training. The functions, capabilities and disadvantages of the systems are considered. computer testing and the benefits of using free online resources for assessing knowledge respondents.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8144
Располагается в коллекциях:Статті каф. лінгводидактики

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
(Иванова Елена Стаття).pdf117.45 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.