2015

Новые ресурсы

 • Андрієнко, Валентина Михайлівна; Andriienko, Valentyna; Бобрович, Рімма Петрівна; Bobrovych, Rimma; Андриенко, Валентина Михайловна; Бобрович, Римма Петровна (2014-11)
  Статья посвящена проблеме поиска индикаторов кризисной ситуации на фондовых рынках. Проанализирована динамика мировых фондовых индексов и параметров, характеризующих изменчивость рынков – волатильность и показатель Херста. ...
 • Мамонтенко, Наталия Сергеевна; Сутягина, Анна Виталиевна; Mamontenko, Natalia S.; Sutiagina, Anna V.; Мамонтенко, Наталія Сергіївна; Сутягіна, Анна Віталіївна (Одесский национальный политехнический университет, 2015)
  В данной статье рассмотрены выставочная и ярмарочная деятельности предприятий, что являются неотъемлемой частью маркетинговых коммуникаций. Даны их понятия, классификация, а также значение в развитии экономической ...
 • Златова, Ірина Олександрівна; Zlatova, Yryna; Златова, Ирина Александровна (Одеський національний політехнічний університет, 2015-01)
  В статті опубліковано алгоритм запуску нової моделі автомобіля на ринок. Проаналізовано основні зарубіжні та вітчизняні, теоретичні та практичні джерела інформації, щодо проведення заходів з презентації автомобіля для ...
 • Hlushchenko, Larysa; Ivashchenko, Alla; Глущенко, Лариса Дмитриевна; Іващенко, Алла Григорівна; Глущенко, Лариса Дмитрівна; Иващенко, Алла Григорьевна (Odessa National Polytechnic University, 2015-01)
  In the article the need for market research in the development and implementation of innovative projects in industry, on key areas of market research and analysis aspects of marketing research, and suggests directions ...
 • Zakharchenko, Vitaliy; Захарченко, Віталій Іванович; Захарченко, Виталий Иванович (Odessa National Polytechnic University, 2015-01)
  The article shows the formation of a new sphere of economic relations, based on the development of intellectual resources, information, knowledge and computer technology, which is usually defined as the innovation and ...
 • Захарченко, Віталій Іванович; Андрієнко, Валентина Михайлівна; Zakharchenko, Vitaliy; Andriienko, Valentyna; Захарченко, Виталий Иванович; Андриенко, Валентина Михайловна (Одеський національний політехнічний університет, 2014-11)
  У статті запропоновано методику встановлення ціни в ринкових умовах, яка дозволяє врахувати інтереси виробника і споживача. Ця методика включає можливість поєднання витратного методу ціноутворення і оцінки попиту. ...
 • Аверіхіна, Тетяна Володимирівна; Averikhina, Tetiana; Аверихина, Татьяна Владимировна (Одеський національний політехнічний університет, 2014-11)
  В статті викладено авторське бачення питань поглиблення наукових засад та обґрунтування новітніх підходів щодо забезпечення екологічної конкурентосп- роможності товарів та товаровиробників на основі запровадження ...
 • Лінгур, Любов Миколаївна; Васильєва, Валентина Юліївна; Lynhur, Liubov; Vasyleva, Valentyna; Лингур, Любовь Николаевна; Васильева, Валентина Юльевна (Одеський національний політехнічний університет, 2014-12)
  Стаття присвячена використанню економетричних методів для аналізу економіки України. Для цього в статті робиться огляд з питання предмета еконо- метрики, історії її зароджування, визначаються основні принципи моделювання, ...
 • Chuhunov, Anatolii; Prydyus, Anastasyia; Чугунов, Анатолий Анатольевич; Придіус, Анастасія Віталіївна; Чугунов, Анатолій Анатолійович,; Придиус, Анастасия Витальевна (Odessa National Polytechnic University, 2015-01)
  This article investigates the problem of financing small and medium businesses. It concludes that there are significant opportunities to use the experience of developed countries to regulate and assist the development ...
 • Balan, Oleksandr; Levytska, Alla; Sokolovska, Oksana; Балан, Олександр Сергійович; Левицька, Алла В'ячеславівна; Соколовська, Оксана Олександрівна; Балан, Александр Сергеевич; Левицкая, Алла Вячеславовна; Соколовская, Оксана Александровна (Odessa National Polytechnic University, 2015)
  The role of underwriting as a tool to improve the efficiency of credit risk management in banks in the financial volatility is determinated in the article. The basic tasks and responsibilities underwriters are given, ...
 • Dyskina, Anastasyia; Дискіна, Анастасія Аркадіївна; Дискина, Анастасия Аркадьевна (Odessa National Polytechnic University, 2015)
  The paper proposed a scheme for evaluating the effectiveness of investment support company that provides the possibility of continuous monitoring and identification of negative deviations are not the results of investment ...
 • Varchuk, O. A.; Ananska, M. O.; Amurovа, E. V.; Варчук, О. А.; Ананська, М. О.; Амурова, О. В.; Варчук, О. А.; Ананская, М. А.; Амурова, Е. В. (Odessa National Polytechnic University, 2015)
  In the article the features of the sale of goods by wholesale trade. Considered a transit form the sale of goods, the sale of goods are diagrams transit involving calculations and without the participation of the ...
 • Doroshuk, G.A.; Pechkurova, A.E.; Дорошук, Г.А.; Печкурова, А.Є.; Дорошук, А.А.; Печкурова, А.Е. (Odessa National Polytechnic University, 2014-12)
  On the basis of study the nature of the process approach to management the definition of "process innovation" is specified. Variants of implementation of process innovations in enterprise life cycle are considered.
 • Вдовиченко, Л.Ю.; Vdovychenko, L.Y.; Вдовиченко, Л.Ю. (Одеський національний політехнічний університет, 2014-12)
  У статті розглянуто питання щодо змін у відношенні до державного регулювання економіки і його ролі в системі управління національним господарством, вивчено та удосконалено поняття, пов’язані з регуляторною діяльністю ...
 • Шевченко, Д. І.; Shevchenko, D. I.; Шевченко, Д. И. (Одеський національний політехнічний університет, 2015-01)
  У статті розглянуто актуальну класифікацію єврорегіонів. Визначено місце єврорегіону «Дністер» та інших українських єврорегіонів в класифікації. Визначені проблеми функціонування та класифікації єврорегіонів України. ...
 • Тараканов, Н.Л.; Маковеєв, А.П.; Tarakanov, N.L.; Makoveev, A.P.; Тараканов, Н.Л.; Маковеєв, А.П. (Одеський національний політехнічний університет, 2014-12)
  Розглянуто вплив збутової логістики на формування логістичної складової доданої вартості в процесі переміщення товарів по логістичним ланцюгам товарних ринків. В складі логістичних ланок відокремлені основні логістичні ...
 • Ананська, М. О.; Ananska, М. О.; Ананская, М. А. (Одеський національний політехнічний університет, 2015)
  Визначено поняття банківських операцій різними авторами, описані їх види, сформульовано поняття анулювання операцій. Досліджено методика організації обліку анульованих операцій в банках України, згідно діючого ...
 • Захарченко, В. І.; Zakharchenko, V. I.; Захарченко, В. И. (Одеський національний політехнічний університетОдеський національний політехнічний університет, 2015-01)
  У статті наведено оцінку інноваційної діяльності та інноваційного потенціалу підприємств кримінально- виконавчої системи України. Наведено чинники розвитку інноваційного потенціалу підприємства, які діють в його межах ...
 • Левицька, А. В.; Савич, С. П.; Levytska, A. V.; Savich, S. P.; Левицкая, А. В.; Савич, С. П. (Одеський національний політехнічний університет, 2015)
  Стаття присвячена дослідженню обліково- аналітичної системи підприємства в умовах комплексного впровадження заходів з енергозбе- реження. Сформовані основні вимоги до обліково- аналітичного забезпечення, розроблені ...
 • Александров, Іван Олександрович; Александров, Иван Александрович; Aleksandrov, Ivan (Одесский национальный политехнический университет, 2015-03)
  Для однозначного толкования предмета исследования уточнено понятие «устойчивое развитие». Обоснованы основные принципы инновационно-устойчивого развития. Предложена концептуальная схема формирования механизма инновацион ...

View more