eONPUIR

Економіка: реалії часу

Економіка: реалії часу

 

Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 654 від 31.05.2013 р. ISSN: 2226-2172 УДК 330 ББК 65 Авторський знак Е 40 Періодичність: 6 раз на рік Індексування, реферування та наукометрика: Index Copernicus (Польща) ICV 2015: 53,24 Open Academic Journals Index (Росія) CGIJ OAJI: 0.201 РІНЦ (Росія) Импакт-фактор 2014: 0,021 Google Scholar (США) h: 9; i10: 6 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Україна) EBSCO Publishing (США) Ulrich’s Periodicals Directory (США) зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та публікується у відповідних тематичних серіях українського реферативного журналу «Джерело» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-сервері. Фаховий науковий журнал “ЕКОНОМІКА: реалії часу” створено на базі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за наказом ректора №73 від 08.08.2011р. на підставі рішення Вченої Ради ОНПУ (протокол №9 від 24 травня 2011р.). Видання висвітлює проблематику стану та перспектив розвитку економіки як у світому так й у регіональному масштабі. На сторінках журналу розміщуються результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень в областях економіки, підприємництва, менеджменту, маркетингу, логістики. Висвітлюються актуальні питання економіки та управління, інформаційного та математичного забезпечення економічних процесів, інновацій, інвестицій, конкурентоспроможності та сучасних проблем регіонального розвитку. Журнал розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Под-сообщества

Новые ресурсы

 • Filyppova, Svitlana; Філиппова, Світлана Валеріївна; Филиппова, Светлана Валерьевна; Kovalova, Olena; Ковальова, Олена Миколаївна; Ковалева, Елена Николаевна (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-12-01)
  У даній статті досліджено вплив кваліфікуючих факторів на інвестиційно- інноваційні процеси в умовах сучасних викликів. Визначено вплив позиціювання України у світових рейтингах на динаміку інвестиційно-інноваційних ...
 • Смоквіна, Ганна Анатоліївна; Смоквина, Анна Анатольевна; Smokvina, Ganna; Григор’єва, Анна; Григорьева, Анна; Hryhorieva, Anna (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-11-01)
  Стаття присвячена дослідженню ролі кадрової політики в сучасних умовах існування та передумовам подальшого розвитку вітчизняних підприємств. Розглянуті основні дослідження і публікації вітчизняних вчених-науковців, ...
 • Граціотова, Ганна Олександрівна; Грациотова, Анна Александровна; Hratsiotova, Hanna; Степанова, Анна; Степанова, Анна; Stepanova, Anna (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-11-10)
  Тенденції у сфері інноваційних технологій та їх використання у судовій гілці влади змушують Україну пристосовуватися до них. Пандемія COVID-19 надала розуміння, що існуюча система недосконала та не може задовільнити ...
 • Balan, Oleksandr; Балан, Олександр Сергійович; Балан, Александр Сергеевич; Shepel, Maryna; Шепель, Марина Євгенівна; Шепель, Марина Евгеньевна; Savelich, Liliia; Савеліч, Лілія; Савелич, Лилия (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-11-15)
  Стаття присвячена деонтологічній культурі керівника закладу охорони здоров’я як одному з компонентів його професійного іміджу. Зазначено, що у науково-методичній літературі представлено розгалужені уявлення вчених ...
 • Dobrianska, Natalia; Добрянська, Наталя Анатоліївна; Добрянская, Наталья Анатольевна; Torishnya, Lyudmila; Торішня, Людмила Анатоліївна; Торишняя, Людмила Анатольевна; Stepanova, Anna; Степанова, Анна; Степанова, Анна (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-07-15)
  Україна як і будь-яка держава має у планах на найближче майбутнє удосконалення існуючого економічного становища, але цей процес завжди потребував значних фінансових вкладень. Саме тому особливого значення набуває ...
 • Шацкова, Любов Потапівна; Шацкова, Любовь Потаповна; Shatskova, Lіubov (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-07-05)
  Стаття присвячена дослідженню змін організації трудових відносин в частині надання відпусток під час воєнного стану. Розглянуто сутність категорії «трудові відносини» та їх характерні ознаки. Порівняно норми трудового ...
 • Prodius, Oksana; Продіус, Оксана Іванівна; Продиус, Оксана Ивановна; Zaporozhska, Anastasia; Запорожська, Анастасія; Запорожская, Анастасия (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-06-28)
  Стаття присвячена дослідженню теоретично-методичних основ розробки інноваційного проекту в будівельній сфері України. Розглянуто теоретичні аспекти маркетингових інновацій та проаналізовано існуючі методи визначення ...
 • Zakharchenko, Vitaliy; Захарченко, Віталій Іванович; Захарченко, Виталий Иванович; Oneshko, Svitlana; Онешко, Світлана Володимирівна; Онешко, Светлана Владимировна (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-07-12)
  Одним з найважливіших завдань, що з’являються під час очікування споживачів результатів діяльності сучасних організаційно-технологічних систем у промисловому виробництві в межах визначеного територіального утворення, ...
 • Захарченко, Віталій Іванович; Захарченко, Виталий Иванович; Zakharchenko, Vitaliy; Онешко, Світлана Володимирівна; Онешко, Светлана Владимировна; Oneshko, Svitlana (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-05-17)
  У статті відображено підхід до проєктування сучасних організаційно- технологічних систем у промисловому виробництві на принципах загальної теорії систем і системного аналізу, структурного моделювання проєктів нововведень ...
 • Dobrianska, Natalia; Добрянська, Наталя Анатоліївна; Добрянская, Наталья Анатольевна; Halytskyi, Oleksandr; Галицький, Олександр Миколайович; Галицкий, Александр Николаевич; Lukianchuk, Kateryna; Лук’янчук, Катерина; Лукьянчук, Катерина (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-05-12)
  Актуальність питання про державний бюджет не має часового обмеження. Із часів Давнього Риму до сьогодення в державі стає кожного року питання про те, як саме розподілити та спланувати фінансові ресурси на наступний ...
 • Husarina, Natalia; Гусаріна, Наталія Вікторівна; Гусарина, Наталия Викторовна; Shepel, Maryna; Шепель, Марина Євгенівна; Шепель, Марина Евгеньевна; Savchenko, Denis; Савченко, Денис; Савченко, Денис (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-04-27)
  Стаття присвячена важливості розвитку ділового етикету майбутніх державних службовців як складової їх професійного іміджу. Метою статті виступило визначити роль розвитку ділового етикету майбутніх державних службовців ...
 • Balan, Oleksandr; Балан, Олександр Сергійович; Балан, Александр Сергеевич; Hratsiotova, Hanna; Грацiотова, Ганна Олександрівна; Грациотова, Анна Александровна; Tsekhmistrenko, Lev; Цехмістренко, Лев; Цехмистренко, Лев (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-05-05)
  У статті досліджено підходи до планування економічного розвитку громад, розглянуто їх успішні кейси. Проаналізовано ланку безпосередньо реалізованих проєктів та винесено підсумки, проаналізовано помилки та сформовано ...
 • Захарченко, Віталій Іванович; Захарченко, Виталий Иванович; Zakharchenko, Vitaliy; Єрмак, Світлана Олександрівна; Ермак, Светлана Александровна; Yermak, Svitlana (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-05-12)
  У наданому матеріалі зроблено спробу сформувати концептуальний підхід до антикризового управління проектуванням організаційно-технологічних систем у вітчизняному високотехнологічному виробництві у межах реалізації ...
 • Фрайман, Анастасія Володимирівна; Фрайман, Анастасия Владимировна; Fraiman, Anastasiia; Селіванова, Наталя Миколаївна; Селиванова, Наталья Николаевна; Selivanova, Natalіа (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-02-20)
  У даній статті досліджено удосконалення організації обліку основних засобів в період карантину. Узагальнено сутність визначення «основні засоби» вітчизняними економістами за останні п’ять років і запропоновано власне ...
 • Svyrydova, Svetlana; Свірідова, Світлана Сергіївна; Свиридова, Светлана Сергеевна; Nekrylova, Mariia; Некрилова, Марія; Некрилова, Мария; Stepanchenko, Oleksii; Степанченко, Олексій Олексійович; Степанченко, Алексей Алексеевич (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-04-06)
  У статті досліджується один з секторів економіки, який потребує особливої уваги - водне господарство. Розглянуто спрощена структура формування водного господарства, вказано організації, пов'язані з використанням та ...
 • Кулінська, Анжела Вікторівна; Кулинская, Анжела Викторовна; Kulinska, Anzhela; Ткач, Костянтин Іванович; Ткач, Константин Иванович; Tkach, Konstantyn (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-03-25)
  Обґрунтування концептуальних засад розроблення системи публічного управління фінансовим компонентом безпеки економіки національного господарства України як множини взаємопов’язаних елементів, які утворюють єдине ціле, ...
 • Захарченко, Віталiй Iванович; Захарченко, Виталий Иванович; Zakharchenko, Vitaly; Онешко, Світлана Володимирівна; Онешко, Светлана Владимировна; Oneshko, Svitlana (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-03-21)
  У статті запропоновано методичний підхід до конструювання складних організаційно-технологічних систем, що реалізує принцип послаблення надмірно розвинених або послаблення недостатньо розвинених її компонентів на ...
 • Гутарева, Юлія Василівна; Гутарева, Юлия Васильевна; Hutareva, Yuliya; Шардакова, Анастасія; Шардакова, Анастасия; Shardakova, Аnastasia (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-03-18)
  З появою COVID-19 постраждало багато сфер, не виключенням є сфера крюїнгової діяльності. Крюїнги зазнали втрат не тільки в економічному аспекті, а й в кадровому. У статті розглянуто причини низької мотивованості ...
 • Balan, Oleksandr; Балан, Олександр Сергійович; Балан, Александр Сергеевич; Dobrianska, Natalia; Добрянська, Наталя Анатоліївна; Добрянская, Наталья Анатольевна; Smarovoz, Marharyta; Смаровоз, Маргарита; Смаровоз, Маргарита (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-03-15)
  У статті розглянуто сучасну концепцію моделі публічного управління. Для вирішення поставлених завдань у статті використано наступні методи наукових досліджень: аналізу та синтезу, системного підходу, систематизації ...
 • Бавико, Олександр Євгенович; Бавыко, Александр Евгеньевич; Bavyko, Oleksandr; Яновський, Данило Леонідович; Яновский, Даниил Леонидович; Yanovskyi, Danylo (Державний університет "Одеська політехніка", 2022-03-12)
  Постійне зростання ступеня конкурентної боротьби істотно ускладнює вирішення основного управлінського завдання торговельного підприємства яке полягає у збільшенні товарообороту. Алгоритм вирішення цього завдання ...

View more

Поиск в DSpace


Продвинутый поиск

Просмотр

Мой профиль

Действия

Поиск

Статистика

RSS Feeds