2015

Новые ресурсы

 • Юхименко, Бируте Ионовна; Юхименко, Біруте Іонівна; Yukhimenko, Birute (2015)
  В роботі даний невиликий огляд комбінаторних методів, які представлені в початкових видяннях. Наведені передумови до необхідності удосконалення математичного апарату розв’язання задач цілочисельного ...
 • Стопакевич, Алексей Аркадьевич; Стопакевич, Олексій Аркадійович; Stopakevich, Alexey; Стопакевич, Андрей Аркадьевич; Стопакевич, Андрій Аркадійович; Stopakevych, Andrii (2015)
  Исследуются особенности моделирования оператора запаздывания с использованием рядов Тейлора и Паде. Целью исследования является определение границ устойчивости аппроксимации запаздывания рядом Тейлора при ...
 • Ахмаметьева, Анна Валерьевна; Ахмаметьєва, Ганна Валеріївна; Akhmametieva, Anna (2015)
  У роботі запропоновано адаптацію стеганоаналітичного методу, розробленого автором раніше, заснованого на врахуванні розходжень у зміні кількості блоків з однаковими значеннями яскравості колірних ...
 • Березовський, А.А.; Березовский, А.А.; Berezovskiy, А.; Дмитренко, В.С.; Dmitrienko, V. (2015)
  The group of estimations of reliability is selected on every stage of realization of measurings which factors are formed for, that determine exactness and authenticity of evaluation process. ...
 • Zadereyko, Alexander; Задерейко, Олександр В'ячeславович; Задерейко, Александр Вячeславович; Troyanskiy, Oleksandr; Троянський, Олександр В'ячеславович,; Троянский, Александр Вячеславович (2015)
  Захист носіїв інформації є сукупністю проблем, тісно зв'язаних з використанням криптографічних програмних засобів різного призначення. Для вирішення цього завдання застосовується безкоштовне, кроссплатформене криптографічне ...
 • Кононович, Ірина Володимирівна; Кононович, Ирина Владимировна; Kononovich, Irina; Маєвський, Дмитро Андрійович; Маевский, Дмитрий Андреевич; Maevsky, Dmitry; Подобний, Р.С.; Подобный, Р.С.; Podobniy, R. (2015)
  Рассматривается проблема влияния запаздывания реагирования на инциденты с защищенностью информационных ресурсов в системах кибербезопасности информационного пространства. Известные инструментарии анализа ...
 • Положаенко, Сергей Анатольевич; Положаєнко, Сергій Анатолійович; Polozhaienko, Serhii; Мухиалдин Хассан Моха; Мухіалдін Хасан Моха; Muhialdin Hassan Moha (2015)
  Виконано якісний аналіз умов утворення фрактальних структур фільтраційного потоку при витісненні нафти водою в режимах реального нафтовидобудку. Аналіз дозволив встановити зв’язок між фрактальною структурою ...
 • Kushnirenko, Natalia; Кушніренко, Наталія Ігорівна; Кушниренко, Наталия Игоревна; Chechelnytsky, Victor; Чечельницький, Віктор Якович; Чечельницкий, Виктор Яковлевич (2015)
  В работе рассмотрены свойства совершенных двоичных решеток и их прореженных матриц при выполнении операции циклического сдвига строк и/или столбцов. Найдена взаимосвязь между параметрами циклических сдвигов порождающей ...
 • Кобозева, Алла Анатольевна; Кобозєва, Алла Анатоліївна; Kobozeva, Alla; Григоренко, Светлана Николаевна; Григоренко, Світлана Миколаївна; Grigorenko, Svetlana (2015)
  In this paper it is proposed basics of a new approach to identify cloning results, conducted in digital images, in additional disturbing influences conditions in a digital image after cloning, that may be ...
 • Кілін, А. Є.; Килин, А. Е.; Kilin, A.; Кононович, Володимир Григорович; Кононович, Владимир Григорьевич; Kononovich, Vladimir; Кононович, Ірина Володимирівна; Кононович, Ирина Владимировна; Kononovich, Irina; Беззубенко, В. В.; Bezzubenko, V. (2015)
  The additional mechanism of protection of programmatic code from the unauthorized change is offered in this work. The algorithm is based on steganographic techniques. Improving overall model of ...
 • Прокофьева, Людмила Леонидовна; Прокоф'єва, Людмила Леонідівна; Prokofieva, Ludmila; Савич, Виталий Святославович; Савіч, Віталій Святославович; Savich, Vitalіy; Порпулит, Александр Николаевич; Порпуліт, Олександр Миколайович.; Porpulit, Alexander (2015)
  Розглянуто особливості організації обчислювального процесу для класу натурних імітаторів, реалізованих на аналого-цифровому (гібридному) обчислювачі. Показано ефективність використання в гібридних натурних ...
 • Polozhaenko, Serhii; Положаєнко, Сергій Анатолійович; Положаенко, Сергей Анатольевич; Omar Muajad Abdullach; Омар Муаяд Абдуллах (2015)
  Для класу нестаціонарних аномальних дифузійних процесів, математичні моделі яких формалізуються у вигляді варіаційних нерівностей у часткових похідних,, запропоновано метод математичного моделювання, заснований ...
 • Казаков, Анатолій Іванович; Казаков, Анатолий Іванович; Кazakov, Anatoly; Кваташидзе, Л. Т.; Kvatashidze, L.; Шаповалов, Геннадий Витальевич; Шаповалов, Геннадій Віталійович; Shapovalov, Gennady (2015)
  В рамках модели регулярного раствора и стандартных термодинамических функций, использованных для описания состояний бинарных соединений и взаимодействия атомов в четырехкомпонентных твердых растворах, были ...
 • Narimanova, Olena; Наріманова Олена Василівна; Нариманова, Елена Васильевна; Ahadzhanian, Arutiun; Агаджанян, Арутюн Рубенович,; Kuchma, M.; Кучма, М. С. (2015)
  Работа посвящена разработке метода предобработки цифрового изображения на основании замены левого и правого сингулярных векторов, соответствующих максимальному сингулярному числу, в блоках матрицы на ...
 • Мазурков, Михаил Иванович; Мазурков, Михайло Іванович; Mazurkov, Mikhail; Соколов, Артем Викторович; Соколов, Артем Вікторович; Sokolov, Artem (2015)
  Запропоновано три методи синтезу бінарних послідовностей з оптимальним значенням пік-фактору спектра Уолша-Адамара, які можуть бути використані для побудови C-кодів, що застосовуються в технології CDMA. На основі даних ...
 • Иванов, Юрий Д.; Іванов, Юрій Д.; Ivanov, Yuriі (2015)
  Приводится сравнительный анализ известных методов минимизации булевых функций. Предлагается оптимальный способ минимизации булевых функций, основанный на инфимумных дизъюнктивных нормальных формах ...
 • Савич, Виталий Святославович; Савич, Віталій Святославович; Savich, Vitalіy (2015)
  Запропоновано математичну модель утворення зародків для фазового переходу системи «газ ― рідина, яка фільтрується» з урахуванням залежності поверхневого натягу від радіусу кривизни поверхні розриву ...
 • Масри, М. М.; Масрі, М. М.; Masri, M.; Павленко, Сергей Витальевич; Павлєнко, Сергій Віталійович; Pavlenko, Sergey; Павленко, Виталий Данилович; Павленко, Віталій Данилович; Pavlenko, Vitaliy (2015)
  Наведено теоретичне обґрунтування методу ідентифікації нелінійної динамічної системи на основі апроксимаційної моделі Вольтерра при використанні тестових поліімпульсних сигналів з урахуванням похибок ...
 • Кобозева, Алла Анатольевна; Кобозєва, Алла Анатоліївна; Kobozeva, Alla; Бобок, Иван Игоревич; Бобок Іван Ігорович,; Bobok, Ivan; Дзюбинская, Л. М.; Дзюбинська, Л. М.; Dzubinskaya, L. (2015)
  У роботі пропонується метод виявлення порушень цілісності цифрових зображень, заснований на стеганоперетворенні оригінального зображення. У випадку стійкого до збурних дій використовуваного стеганографічного ...
 • Trifonova, Kateryna; Трифонова, Катерина Олексіївна; Трифонова, Екатерина Алексеевна; Grishikashvili, E.; Гришикашвілі, Е. І.; Гришикашвили, Е. И.; Narimanova, Olena; Наріманова, Олена Василівна; Нариманова, Елена Васильевна; Ahadzhanian, Arutiun; Агаджанян, Арутюн Рубенович (2015)
  Метод біометричної ідентифікації людини за райдужною оболонкою ока вважається одним з найбільш точних і надійний способів ідентифікації. Метою дослідження є вирішення задачі локалізації райдужної оболонки ...

View more