eONPUIR

Інформатика та математичні методи в моделюванні

Інформатика та математичні методи в моделюванні

 

ISSN PRINT: 2223-5744 ISSN ONLINE: 2226-1923 Головний редактор: Оборський Г.О., доктор технічних наук, професор Журнал «Інформатика та математичні методи в моделюванні», заснований в 2011 році в Одеському національному політехнічному університеті, є міжнародним рецензуємим науковим виданням. Основним завданням журналу є вирішення наукових та науково-практичних проблем, що лежать на стику прикладної, класичної математики та інформатики. Журнал публікує огляди та оригінальні дослідження, тематика яких включає в себе розгляд у теоретичному та експериментальному аспектах питань математики, зокрема, математичного моделювання, алгебри, матричного аналізу, теорії графів; інформаційних технологій, а також проблем передачі інформації. Журнал «Інформатика та математичні методи в моделюванні» внесений до переліку наукових фахових видань України (технічні науки) згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 463 від 25.04.2013 р. Індексування і реферування: Україніка Наукова, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus

Под-сообщества

Новые ресурсы

 • Стопакевич, Андрій Аркадійович; Стопакевич, Андрей Аркадьевич; Stopakevych, Andrii; Стопакевич, Олексій Аркадійович; Стопакевич, Алексей Аркадьевич; Stopakevich, Alexey (Одеський національний політехнічний університет, 2020)
  Фактичним стандартом для промислових технологічних процесів та багатьох інших галузей автоматизації є регулятор ПІД-типу. Проблема синтезу таких регуляторів достатньо докладно вивчена в літературі. Перевагою такого ...
 • Судаков, А. Ю.; Sudakov, A.; Соколов, Артем Вікторович; Соколов, Артeм Викторович; Sokolov, Artem (Одеський національний політехнічний університет, 2020)
  В сучасному світі неможливо обійтися без використання різного роду систем комунікації. Вони стали невід’ємною частиною нашого життя. Майже кожна сучасна людина користується тою чи іншою системою обміну інформації з ...
 • Рура, Андрій Сергійович; Рура, Андрей Сергеевич; Rura, Andrey; Тарахтій, Ольга Сергіївна; Тарахтий, Ольга Сергеевна; Tarakhtii, Olha (Одеський національний політехнічний університет, 2020)
  Рівень води в барабані парового котла є одним із найважливіших параметрів, що ха рактеризує надійність роботи котлоагрегату. В даний час все більшого поширення набувають нечіткі регулятори, які реалізують на практиці ...
 • Михайленко, В. С.; Михайленко, В. С.; Mikhailenko, V.; Щербінін, В. А.; Щербинин, В. А.; Shcherbinin, V.; Лещенко, В. В.; Лещенко, В. В.; Leshchenko, V.; Харченко, Р. Ю.; Харченко, Р. Ю.; Kharchenkо, R.; Ложечнікова, Надія Володимирівна; Ложечникова, Надежда Владимировна; Lozhechnikova, Nadija (Одеський національний політехнічний університет, 2020)
  За причиною посилення вимог Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню від суден, зокрема, Положення про запобігання забруднення повітряного середовища від судів, стає актуальним впровадження нових методів контролю ...
 • Клябіна, Тетяна Миколаївна; Клябина, Татьяна Николаевна; Klyabina, Tatiana; Бєглов, Костянтин В`ячеславович; Беглов, Константин Вячеславович; Beglov, Kostyantin (Одеський національний політехнічний університет, 2020)
  В статті розглянуто автоматизовану систему управління потужністю комбінованою теплофікаційною установкою, яка складається з газового котла, електричного котла та теплового насосу. Використано математичну модель, в якій ...
 • Зоріло, Вікторія Вікторівна; Зорило, Виктория Викторовна; Zorilo, Viktoria; Лебедєва, Олена Юріївна; Лебедева, Елена Юрьевна; Lebedieva, Olena; Конофольський, Василь Васильович; Конофольский, Василий Васильевич; Konofolskyi, Vasil (Одеський національний політехнічний університет, 2020)
  Стеганографія та криптографія перебувають на піку розвитку в наші дні. Один з видів стеганографії – хеш-стеганографія. Це принципово новий напрямок в галузі передачі секретної інформації. Методи хеш-стеганографії ...
 • Шаманiна, Тетяна Володимирівна; Шаманина, Татьяна Владимировна; Shamanina, Tetiana; Павленко, Віталій Данилович; Павленко, Виталий Данилович; Pavlenko, Vitaliy (Державний університет «Одеська політехніка», 2021)
  Управління та розмежування доступу до комп’ютерних систем і до їх ресурсів є одним з важливих аспектів інформаційної безпеки, що може бути реалізовано за рахунок ідентифікації користувачів. Останнім часомвсе більшого ...
 • Фомін, Олександр Олексійович; Фомин, Александр Алексеевич; Fomin, Oleksandr; Масрі, М. М.; Масри, М. М.; Masri, М.; Туманов, О. А.; Tumanov, О.; Сєрбова, О. В.; Сербова, О. В.; Serbova, О.; Ткаченко, В. В.; Tkachenko, V. (Одеський національний політехнічний університет, 2021)
  В роботі розвязується задача побудови моделей машинного навчання. Метою роботи є підвищення точності моделей машинного навчання для випадку розподілу даних навчальної вибірки відмінного від нормального. Поставлена мета ...
 • Шеремет, Георгій Олександрович; Шеремет, Георгий Александрович; Sheremet, Heorhii (Одеський національний політехнічний університет, 2021)
  На сьогоднішній деньу світі відбувається цифрова трансформація суспільства. Більшість видів людської діяльності поступово переносяться в цифровий вимір. У зв’язку з цим діджіталізація процесу рецензування є досить ...
 • Fomin, Oleksandr; Фомін, Олександр Олексійович; Фомин, Александр Алексеевич; Ruban, Oleksandr; Рубан, Олександр Дмитрович; Рубан, Александр Дмитриевич (Odessa National Polytechnic University, 2020)
  The paper solves the problem of constructing diagnostic models for nonlinear dynamics objects with continuous characteristics. The problems of using existing methods of diagnostics of the mentioned objects, including ...
 • Ахмаметьєва, Ганна Валеріївна; Ахмаметьева, Анна Валерьевна; Akhmametieva, Anna; Кирилюк, В. О.; Kyryliuk, V. (Державний університет «Одеська політехніка», 2021)
  В даній роботі запропоновано стеганографічний метод вбудови бінарного цифрового водяного знаку (ЦВЗ) в середньочастотні коефіцієнти дискретного косинусного перетворення (ДКП) цифрового зображення. Для вбудовування ЦВЗ ...
 • Пенко, Валерій Георгійович; Пенко, Валерий Георгиевич; Penko, Valerii; Шпінарева, Ірина Михайлівна; Шпинарева, Ирина Михайловна; Shpinareva, Iryna; Ярощук, О. В.; Ярощук, А. В.; Yaroshchuk, А. (Державний університет «Одеська політехніка», 2021)
  Обсяг медичних даних в світі величезний. Швидко ростуть електронні історії хвороб. Тому для встановлення правильного діагнозу, при великій кількості різних аналізів (КТ, кардіограм і т.д.) на допомогу лікарю приходять ...
 • Зоріло, Вікторія Вікторівна; Зорило, Виктория Викторовна; Zorilo, Viktoria; Лебедєва, Олена Юріївна; Лебедева, Елена Юрьевна; Lebedieva, Olena; Бензар, Н. О.; Benzar, N. (Державний університет «Одеська політехніка», 2021)
  Маніпуляції із зображеннями знизили нашу довіру до цифрових зображень, завдяки більш витонченим методам підробок, що стають все більшим викликом цілісності зображень та їх справжності. В епоху цифрових технологій наявність ...
 • Касянчук, М. М.; Kasianchuk, M.; Лотоцький, О. Я.; Lototsky, O.; Яцків, С. В.; Yatskiv, S.; Івасьєв, С. В.; Ivasiev, S.; Тимошенко, Лідія Миколаївна; Тимошенко, Лидия Николаевна; Tymoshenko, Lidiya (Державний університет «Одеська політехніка», 2021)
  Сьогодні одним з найпоширеніших алгоритмів асиметричної криптографії є криптосистема Рабіна. Процес шифрування у ній подібний до криптосистеми RSA, однак замість модулярного експоненціювання використовується операція ...
 • Зоріло, Вікторія Вікторівна; Зорило, Виктория Викторовна; Zorilo, Viktoria; Лебедєва, Олена Юріївна; Лебедева, Елена Юрьевна; Lebedieva, Olena; Бохонько, Михайло Володимирович; Бохонько, Михаил Владимирович; Bokhonko, Mikhail (Odessa National Polytechnic University, 2020)
  Захист електронної інформації криптографічними та стеганографічними методами, а також їх комбінацією сьогодні є дуже затребуваним. Проте новий вид стеганографії – хеш-стеганографія, принципово відрізняється від класичної ...
 • Кобозєва, Алла Анатоліївна; Кобозева, Алла Анатольевна; Kobozeva, Alla; Бобок Іван Ігорович; Бобок, Иван Игоревич; Bobok, Ivan (Odessa National Polytechnic University, 2020)
  На сьогоднішній день одним з найпоширеніших і затребуваних стеганографічних методів є метод модифікації найменшого значущого біта - LSB-метод. Це залишає актуальними задачі виявлення наявності й декодування прихованої ...
 • Pyvovar, O.; Пивовар, О. В.; Polozhaenko, Serhii; Положаєнко, Сергій Анатолійович; Положаенко, Сергей Анатольевич (Odessa National Polytechnic University, 2020)
  The need to use information technology is due to many reasons. The current state of computer technology (CT), modern numerical methods make it possible to model objects whose behavior is described by very complex ...
 • Shapovalov, Gennady; Шаповалов, Геннадій Віталійович; Шаповалов, Геннадий Витальевич; Кazakov, Anatoly; Казаков, Анатолій Іванович; Казаков, Анатолий Иванович; Moskvin, P.; Москвін, П. П.; Москвин, П. П.; Khomutenko, D.; Хомутенко, Д. О.; Хомутенко, Д. А.; Petriv, V.; Петрів, В. M.; Петрив, В. M. (Odessa National Polytechnic University, 2020)
  Mathematical modeling of critical phenomena in multicomponent solid solutions of semiconductors was carried out on the basis of the theory of phase transitions and the theory of catastrophes. A mathematical method is ...
 • Шелест, М. Є.; Шелест, М. Е.; Shelest, M.; Варда, Тамара Володимірівна; Варда, Тамара Владимировна; Varda, Tamara; Родюк, І. І.; Родюк, И. И.; Rodiuk, I. (Odessa National Polytechnic University, 2019)
  До стеганографічних систем висувається ряд вимог, серед яких одною з основних є вимога стійкості стеганометодів до атак проти вбудованого повідомлення. Задача забезпечення цієї вимоги не є повністю вирішеною в цей час, ...
 • Вычужанин, Владимир Викторович; Вичужанін, Володимир Викторович; Vychuzhanin, Vladimir; Рудниченко, Николай Дмитриевич; Рудніченко, Микола Дмитрович; Rudnichenko, Mykola; Вычужанин, А. В.; Вичужанін, А. В.; Vyuzhujanin, A.; Козлов, А. Е.; Kozlov, A. (Odessa National Polytechnic University, 2019)
  Надежность сложных технических систем зависит от многочисленных факторов, характеризующих их конструкцию, условия производства и эксплуатации. Проведенный анализ процессов изменения технического состояния сложных технических ...

View more

Поиск в DSpace


Продвинутый поиск

Просмотр

Мой профиль

Поиск

Статистика

RSS Feeds