Тези доповідей 53-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 83
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
Май-2018Спроба військового перевороту в Туреччині та трансформація основних векторів державної ідеологіїГрушицька, І. Б.; Грушицкая, И. Б.; Hrushytska, I. B.; Єременко, В. О.; Ерёменко, В. А.; Ieremenko, V. O.
Май-2018Вимірювання температури та тиску у технологічному процесі лиття в піщані формиПрокопович, І. В.; Прокопович, И. В.; Prokopovich, I. V.; Кудлай, Т. В.; Kudlay, Т. V.
Май-2018Організація постійного контролю температури поверхні мідної катанки, як непрямого показника якості, при безперервному литтіПрокопович, І. В.; Прокопович, И. В.; Prokopovich, I. V.; Дячук, К. В.; Diachuk, K. V.; Кошко, В. О.; Koshko, V. O.
Май-2018Оцінка якості поверхонь сталевих виливок при литті у піщано-глинисті формиПрокопович, І. В.; Прокопович, И. В.; Prokopovich, I. V.; Дорожнюк, А.; Dorozhniuk, A.
Май-2018Системи захисту інформації в радіоканалі між радіовежею та центральним офісомСиропятов, О. А.; Сыропятов, А. А.; Syropiatov, O.; Запорожцев, К. А.; Zaporozhtsev, K.
Май-2018Арабська весна та її наслідки в політиці близького сходуГрушицька, І. Б.; Грушицкая, И. Б.; Hrushytska, I. B.; Граматік, В. В.; Граматик, В. В.; Hramatik, V. V.
Май-2018Зовнішня політика Китаю “по Cі Цзіньпіну”Грушицька, І. Б.; Грушицкая, И. Б.; Hrushytska, I. B.; Хименко, М. В.; Khimenko, M. V.
Май-2018Дослідження впливу наповнювачів на фізико-механічні властивості полімерних матеріалів на основі поліпропіленуСайтарли, С. В.; Сайтарлы, С. В.; Saitarly, S. V.; Березянська, А. О.; Березянская, А. А.; Berezyanskaya, A. A.
Май-2018Синтез та афінітет до ДНК похідних 9-аміноіндоло[2,3-b]хіноксалінуКуншенко, Б. В.; Kunshenko, B. V.; Вусик, В. О.; Vusyk, V. O.
Май-2018Modern environmentally friendly technologies in the manufacturing of synthetic isopreneПушкарьов, Ю. М.; Пушкарёв, Ю. Н.; Pushkaryov, Yu. N.; Родіонова, К. А.; Родионова, Е. А.; Rodionova, K. A.
Май-2018Новий полімерний матеріал з комплексною протеолітичною активністюКуншенко, Б . В .; Kunshenko, B. V.; Романовська, І. І.; Romanovska, I. I.; Рижак, О. А.; Rizhak, O. A.
Май-2018Синтез та протисудомна активність саліцилоїлгідразонів R- бензальдегідівКравченко, І. А.; Кравченко, И. А.; Kravchenco, I. A.; Попович, І. І.; Попович, И. И.; Popovich, І. І.
Май-2018Синтез фторовмісних сульфаніламідних лікарських засобівМотняк, Л. А.; Motnyak, L. A.; Кривошея, Т. В.; Kryvosheia, T. V.
Май-2018Переробка пальмовї олії. Оптимізація процесів гідрогенізації і переетерифікації рослинних жирівКуншенко, Б. В.; Kunshenko, B. V.; Генчевскій, І. Г.; Genchevskyi, I. G.
Май-2018Дослiдження оптимальних умов екстракції спирторозчинних бiоактивних сполук з Leonurus quinquelobatusПротункевич, О. О.; Protunkevich, O. O.; Галімова, Г. А.; Halimova, H. A.
Май-2018Синтез і властивості амінотрифторсульфуранів, що містять пентафторетоксигрупуКуншенко, Б . В .; Kunshenko, B. V.; Голобородько, С. М.; Holoborodko, S. M.
Май-2018Реакції електрофільного та нуклеофільного заміщення із застосуванням системи SF4-HF-Hal2Гайдаржи, І. І.; Гайдаржи, И. И.; Haidarzhy, I. I.; Жмаченко, А. В.; Zhmachenko, A. V.
Май-2018Фітохімічний аналіз різних сортів Vitis viniferaАлександрова, О. І.; Александрова, А. И.; Aleksandrova, O. I.; Ткачова, Г. В.; Ткачова, А. В.; Tkachova, G. V.
Май-2018Устройство системы расхолаживания бассейна выдержки и бассейна перегрузки (tg), назначение ее элементовКозлов, И. Л.; Козлов, І. Л.; Kozlov, I. L.; Чебыкина, А. Ф.; Чебикіна, А. Ф.; Chebykina, A. F.
Май-2018Шляхи вдосконалення технологічного процесу у виробництві вініл-ароматічних мономерівПушкарьов, Ю. М.; Пушкарев, Ю. Н.; Pushkarev, Y. N.; Тарасов, С. В.; Tarasov, S. V.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 83